женские трусы больших размеров
Medical site

На головну

АвторТроцький Л.
НазваЄвропа у війні
Рік видання 1927

Від автора

У пояснювальних рядках від редакції відзначена разнохарактерность статей, що увійшли до цього тому. Вони писалися в різних умовах для різних безпосередніх цілей, під батогом то французької, то російської цензури.

Тов. Н. А. Палатнікову, редагувати даний том, приношу щиру подяку.

Л. Троцький.
17 січня 1927
 

Від редакції

Світова війна 1914-1918 р.р., що стала вищою і найбільш згущеним виразом імперіалістичної експансії буржуазних держав, зіштовхнула між собою різні політичні системи і державні організми. Війна справила небачений перелом в уявленнях і побут народних мас. Вона кинула робочі маси в обійми націоналізму і шовінізму. Вона призвела до краху міжнародний робочий рух, щоб потім відродити його для боротьби за соціалістичну революцію.

Ця виняткова епоха відбилася в літературній діяльності Л. Д. Троцького, що протікала під час війни в різних країнах Заходу. У даний том увійшли написані за цей період статті, фейлетони, нариси та кореспонденції, присвячені питанням світової політики і відображенню побуту воюючою Європи. Весь цей різнохарактерний матеріал згруповано нами по окремих країнах. Статті, що відносяться до Франції, в цей том не включені і увійдуть в окремий том, який з'явиться доповненням до справжньому.

У перший відділ "Листи з Заходу" входять кореспонденції, присвячені Австро-Угорщини, Англії, Італії, Японії, Бельгії. Одні статті дають аналіз історичної спадщини і політичних домагань, з якими дане держава вступила у війну; інші містять в собі характеристики армій, фронтів і битв. Всі ці кореспонденції друкувалися протягом першого року війни в "Київській Думки" під тим же загальним заголовком. Виняток становить стаття "Від Понтія до Пілата", витягнута нами з архіву і друкується тут вперше. Статті "Guerre d'usure" ("Війна на виснаження") і "Сьомий піхотний" в бельгійській епопеї "були передруковані в книзі" Роки великого перелому ", виданої в 1919 р.

Другий відділ присвячений Балканам і складений зі статей, що друкувалися в "Нашому Слові". Тут ми маємо аналіз політичних комбінацій і планів, що створювалися в Румунії, Болгарії, Греції та Сербії під час війни. Сюди ж входить більш великий нарис "За записнику одного серба", взятий нами з тієї ж книги "Роки великого перелому".

Третій відділ складений зі статей, присвячених Німеччини. Всі вони також були надруковані в свій час в "Нашому Слові".

У четвертий відділ увійшли статті про Росію, містилися в "Голосі" та "Нашому Слові". Зі статті "Військова катастрофа і політичні перспективи" в даний том увійшла лише та її частина, яка дає аналіз військово-політичної кризи. Інша частина, присвячена обговоренню питання про перспективи російської революції, віднесена нами до відповідного том. Статтю "Зі слов'янським акцентом і усмішкою на слов'янських губах" ми друкуємо в тому самому вигляді, в якому вона вийшла з рук французького цензора, т.-е. з пропусками. Стаття "Про російською імперіалізмі" залучена з архіву і з'являється в пресі вперше.

П'ятий і шостий відділи присвячені найбільш загальним принципових питань. Сюди входять статті про війну і техніці, про націю і господарство, про пацифізм, про війну та її відображенні в психології народних мас - питання, що стояли в той час в центрі суспільної уваги. Сюди ж віднесені деякі підсумкові статті, приурочені до календарних дат.

У сьомий відділ, окрім невеликої кореспонденції, входить крупний нарис "Справа була в Іспанії", що друкувався частинами в журналі «Червона новина" і вийшов окремим виданням в 1926 р.

Восьмий відділ присвячений Північно-Американським Сполученим Штатам і складається з статей, що друкувалися в нью -йоркській газеті "Новий Світ". Останні статті написані в березні 1917 р., до виїзду Л. Д. Троцького до Росії.

У межах кожного відділу ми намагалися зберегти хронологічний порядок опублікування статей.

Багато з статей, які розміщені в цьому томі, увійшли до книги "Війна і Революція" (2 томи, останнє видання - "ГИЗ" 1925 р.).

У роботі над складанням приміток до теперішнього того велику допомогу надав тов. М. Любимов, якому Редакція висловлює свою подяку.

Політичний мораторіум

2 серпня я бродив вулицями Відня і спостерігав на Ring'e натовпу демонструють. Широке простір перед військовим міністерством було суцільно покрито народом. І не публікою, а дійсним народом, в кострубатих чоботях і з кострубатими пальцями. Було дуже багато підлітків і школярів, але було й багато зрілих людей, чимало жінок. Махали в повітрі чорно-жовтими прапорцями, співали патріотичні пісні, дехто вигукував: "Alle Serben mussen sterben!" (Усі серби повинні померти! "). Що змушувало цих людей демонструвати?

Австро-Угорщина ніяк вже не належить до числа тих вітчизн, які прив'язують до себе населення позитивними і очевидними перевагами свого державного ладу. Держава десяти народностей - різного економічного рівня, різного історичного виховання і різних національних устремлінь - придунайська монархія, пов'язана становими і бюрократичними традиціями та інтересами, виявилася нездатною розвинутися в належну форму співжиття та співпраці різних національностей. Що таке завдання, незважаючи на всі труднощі, історично вирішувана, показує приклад маленької Швейцарії і великих Сполучених Штатів Америки. У Швейцарії живе понад 21/2 мільйонів німців, понад 3/4 мільйони французів, близько 30 тисяч італійців. Трьома кутами маленька республіка примикає до трьох могутнім національним метрополіям: Німеччини, Франції та Італії. Приваблива сила відсталою і бідною Сербії чи бояро-чокойской Румунії стосовно югославянам Австро-Угорщини чи румунам Трансільванії не може бути, зрозуміло, і у віддаленій мірою сравніваеми з тими могутніми силами економічного і культурного тяжіння, які розвиваються Німеччиною, Францією та Італією по відношенню до трьох національних груп Гельветіческой республіки * 1. Тим часом п'ятидесятимільйонному монархія Габсбургів безперервно здригається відцентровими національними тенденціями, тоді як Швейцарія без всяких зусиль - без політичних процесів, національних терористів і "національних" провокаторів - витримує тиск своїх могутніх сусідів. Це зовсім не означає, що населення Швейцарії в національному сенсі байдуже або безособово. Жодним чином. Цюріх і Базель так само яскраво співчувають у цій війні Німеччини, як Женева і Лозанна - Франції. Я мав достатню можливість безпосередньо переконатися в цьому, переїжджаючи за останні тижні з Цюріха до Женеви і назад. У вікнах книжкових і тютюнових магазинів Женеви і Лозанни виставлені ті ж антинімецькі ілюстровані листівки, що і в Ліоні чи Парижі. Преса живе тут відображеннями французьких надій і побоювань. Тут збирають повсюдно на бельгійців. Навпаки: у Базелі, на вулицях якого часом буває чутна канонада у Бельфора, населення вважає своїми перемогами німецькі перемоги. І проте швейцарці всіх 25 кантонів і напівкантонів одностайно піднялися б на захист своєї батьківщини, звідки б їй не загрожувало вторгнення: з боку чи Гогенцоллерна або з боку французької республіки. Ті переваги, які дає політично упорядкована Швейцарія своєму різноплемінногонаселення у сфері державної оборони, податкової системи, народної освіти та ін, настільки очевидні і безперечні, що кожен швейцарець кровно зацікавлений у збереженні сукупності всіх цих переваг, яку він сприймає як свою батьківщину.

Нічого подібного не дає клерикальна, феодально-милитаристической Австро-Угорщина. Невірно, зрозуміло, ніби Австро-Угорщина склалася просто шляхом "шлюбів", як свідчить старий вислів. Придунайські народності були - кожна окремо - занадто слабкі, для того щоб відстояти своє існування проти натиску османів, що доходили до воріт Відня, і це штовхало їх до згуртування під габсбурзької короною. Австрія склалася як європейський заслін проти Туреччини, як середньо-європейська контр-Туреччина. Туреччину руйнували відцентрові національні тенденції, а в міру того як слабшали османи переставали бути небезпекою для середньої Європи, національні відцентрові прагнення стали роздирати зсередини Австрію. Капіталізм породжував, правда, зустрічну тенденцію: до економічного згуртуванню. Але капіталістичний розвиток Австрії, виснажуються поміщиками і мілітаризмом, йшло дуже повільно. Справжнім виходом для придунайських народів на велику історичну дорогу була б перебудова свого архаїчного державного будинку по швейцарському зразком: це не тільки зробило б Австро-Угорщину невразливою, але перетворило б її у вогнище непереборного тяжіння для всіх національних осколків, розташованих по її периферії. Але на шляху до такого відродженню стояли і культурна відсталість значних мас населення і особливо ті реакційні історичні сили, які і сьогодні ще є носіями австро-угорської державності. Звідси той національний хаос, яким була внутрішня життя придунайською монархії.

Тим більше вражаючим здавався "патріотичний" підйом мас. Що штовхало віденського шевського підмайстра, полунемца получеха Поспішилом, або нашу зеленщіци Фрау Мареш, або візника Франкля на площу перед військовим міністерством? Національна ідея? Яка? Австро-Угорщина є заперечення національної ідеї. Державна ідея? Але куди ж поділися відцентрові національні тенденції?

На початку війни преса потрійного згоди * 2 повідомляла багато відомостей про національно-революційних рухах в Празі, Трієсті, Сараєві, - точно так само, як австро-німецька преса поширювала вести про "повстаннях" у Варшаві , Одесі та на Кавказі. Тим часом австро-угорська преса, посилаючись на вуличні маніфестації, патетичні засідання муніципалітетів і пр., возвещала повне "примирення" всіх з усіма, німців з чехами, поляків з русинами, гнобителів з пригнобленими, вовків з вівцями. Німецькі імперіалісти, як Франц фон Ліст * 3, Артур Дікс * 4 та ін, зараз же врахували цей факт і оцінили його як повну перемогу державного початку над національним. І справді: бідолаха Поспішилом стояв під вікнами військового міністерства, він блищав нескінченними вогнями електричних лампочок, і кричав і розмахував руками на славу державного початку.

Війна вибиває все життя, від верху до низу, з її наїждженої колії, засмучує всі звичні зв'язки, і тільки державна влада, яка спирається на збройну з ніг до голови армію - виступає як надійна і тверда опора. Надії на бурхливі національні та соціальні рухи (у Празі, Трієсті і пр.) були докорінно безпідставні по відношенню до першої епосі війни, коли влада, навіть вкінець розхитана відцентровими тенденціями, які вона вміла тільки механічно пригнічувати, відразу стає господинею становища.

Але це тільки одна сторона справи. Зеленщица Мареш або візник Франкль не просто капітулюють перед державністю, що вражає їх уяву своїм військовою могутністю, - вони переносять на цю вогнем дихаючу державність якісь невиразні надії. Вони обидва, і Франкль і Мареш, так само, як і наш друг Поспішилом, належать до того дуже широкому, до самої землі притиснутими людському пласту, якого в звичайний час майже не стосується подув ідей і надій. Таких людей, все життя яких день за днем ??проходить в монотонної безнадійності, дуже багато на світі, і Панглос * 5 давно вже довели, що без цих трудових пластів немислима була б вся наша культура. Набат мобілізації вривається в їхнє життя тривожним і що обіцяє закликом. Всі звичне і настільки страшно осоруглий перекидається, запановує нове і незвичайне, а попереду повинні ще статися неозорі зміни. До кращого або до гіршого? Зрозуміло, на краще: хіба Поспішилом може стати гірше, ніж у мирний "нормальне" час? ..

Я бродив по центральних вулицях настільки знайомої мені Відня і спостерігав цю абсолютно незвичну для "шикарного" Рингу натовп, темну, загнаного життям натовп, в якій пробудилися надії. І хіба частка цих надій не здійснюється вже сьогодні? Хіба в інший час носильники, прачки, шевці, підмайстри і підлітки передмість могли б себе почувати панами становища на Ринзі? Хай не видасться парадоксом, але в настроях віденської натовпу, що демонструвала в славу габсбурзького зброї, я вловлював риси, знайомі мені по жовтневим днях 1905 р. в тодішньому Петербурзі ...

Мобілізація і оголошення війни як би стерли з лиця землі всі національні і соціальні суперечності в країні. Але це тільки історична відстрочка, свого роду політичний мораторіум. Векселі переписані на новий термін, але платити по них доведеться ...

Женева,
20 листопада 1914

"Київська Думка" * 6 N 328,
28 листопада 1914

 

 • * 1 Гельветическая Республіка. - Так називалася Швейцарія в період її буржуазної революції з 1798 по 1803 р. До цього часу Швейцарія представляла собою союз 13 незалежних аристократичних кантонів. Під впливом Великої Французької Революції в Швейцарії починається революційний рух. У розпал революційних виступів, в березні 1798 р., французька директорія послала до Швейцарії свої війська, за сприяння яких швейцарської аристократії було завдано рішучого удару, і 12 квітня 1798 була проголошена демократична Гельветическая Республіка. Конституція нової республіки, складена під безпосереднім впливом законодавчих актів французької революції часів директорії, оголосила верховну владу надбанням всього народу, знищила дворянські привілеї і феодальну залежність і проголосила громадянські свободи. Проти цієї конституції зі зброєю в руках виступив ряд аристократичних кантонів. У настала запеклої громадянської війни Гельветическая Республіка, яка уклала в серпні 1798 військовий договір з Францією, здобула блискучу перемогу. З падінням французької директорії починається нова хвиля повстань аристократичних кантонів проти республіканського уряду. На цей раз аристократи, заручившись підтримкою Наполеона Бонапарта, здобули верх; уряд Гельветіческой Республіки бігло з Берна в Люцерн, де змушений був капітулювати. 19 лютого 1803 перемогли аристократи, разом з Наполеоном Бонапартом, склали нову конституцію Швейцарії, що поклала кінець Гельветіческой Республіці.
 • * 2 Троїста Згода (Антанта) - союз Франції, Англії та Росії, який зіграв вирішальну роль у підготовці світової війни. Зародження Троїстого Згоди відноситься до початку 90-х років минулого сторіччя, коли Франція стала посилено вкладати свої капітали в російську промисловість. За 5 років (1901 - 1906 рр..) Росія отримала від Франції 2 мільярди 424 мільйони франків, а до 1913 р. загальна сума всіх французьких капіталів в Росії досягла 17 мільярдів франків. На цій економічній основі відбувається політичне зближення Росії з Францією. У 1892 р. Росія і Франція укладають військову конвенцію, за якою, в разі нападу Німеччини, Австрії чи Італії (що складали Троїстий Союз) на одну із сторін, інша зобов'язується виставити всі свої сили проти нападника. Конвенція забороняла, далі, договірним сторонам укладення сепаратного миру. Термін дії конвенції був встановлений на весь час існування Троїстого Союзу. Однак, франко-російська конвенція 1892 ще означала повного розриву Росії з Німеччиною, яка, напр., Енергійно підтримала Росію під час російсько-японської війни. Тільки в 1905 р. була остаточно закріплена російсько-французька дружба; цього року Росія отримала у Франції 2 1/2 - мільярдну позику, визнала права Франції на Марокко і погодилася підтримувати всі її вимоги. Приєднання Англії до Франції та Росії призвело до створення Троїстого Згоди.

Російсько-англійське зближення почалося в 1906 - 1907 рр.. До цього часу Англія ставилася вороже до Росії, особливо в балканському питанні. У 1907 р. Росія і Англія укладають договір про розділ Персії (див. прим. 248), що поклав початок російсько-англійському зближенню і тим самим утворенню Троїстого Згоди. Нова позиція Англії відразу загострила небезпеку європейської війни, так як Німеччина посилено змагалася з Англією на водах. Загроза існуванню Троїстого Згоди виникла в 1908 - 1909 рр.., Коли Росія зажадала від Франції та Англії точного визнання її історичних прав на Константинополь і протоки, посилаючись на необхідність останніх для її зовнішньої хлібної торгівлі. Зважаючи на відмову Англії і Франції підтримати Росію в цьому питанні російське уряд стало загравати з Німеччиною. Ця обставина викликала серйозні побоювання у Франції та Англії, і в 1912 р. Ці країни остаточно виступають на шлях найтіснішого зближення з Росією. У 1912 р. Росія знову отримує у Франції велику позику (1 1/2 мільярди франків) під неодмінною умовою збільшення чисельності армії, створення мережі стратегічних залізниць і т. д. Підготовка до війни стала вестися посиленим темпом. Особливе нетерпіння проявляла Англія, що вимагала ще в 1912 р., під час балканської війни, активного виступу Росії. У квітні 1914 відбулася нарада представників морських генштабів Англії, Франції та Росії, які домовилися про спільні військові виступах. Військовий бюджет країн Троїстого Згоди сильно зріс до цього року; величина їх сухопутних армій сягала в цілому 2.184.999 чол. У липні 1914 р., після приїзду Пуанкаре в Росію, готовність Троїстого Згоди до війни була вже зовсім очевидна. Але, незважаючи на тісне об'єднання Англії, Франції та Росії у справі підготовки війни, формального союзу між ними ще не було. Тільки 5 вересня 1914 країнами Згоди був підписаний формальний договір, за яким кожна з договірних країн зобов'язалася не укладати сепаратного миру з Німеччиною та іншими ворожими країнами. 14 вересня 1914 завдання Троїстого Згоди у війні були уточнені таким чином: 1) знищення німецького могутності, 2) анексія Росією нижньої течії Німану і Східної Галичини, 3) анексія Францією Ельзасу-Лотарингії, Рейнської Пруссії і т. д. Після початку світової війни до Троїстого Злагоди приєднався ряд країн: Бельгія, Японія, Італія, Румунія та ін, що створили коаліцію Антанти. Після російської революції і вступу Сполучених Штатів у світову війну Троїста Згода фактично перестало існувати.

 •  * 3 Франц фон-Лист (1851 - 1919) - відомий німецький юрист, глава соціологічної школи в кримінальному праві. У 1908 р. був обраний членом прусського ландтагу, з 1917 р. був депутатом рейхстагу від партії вільнодумних. Після революції 1905 р. в Росії Франц фон-Лист виправдовував застосування смертної кари царським урядом у боротьбі з революціонерами. З настанням світової війни Лист, подібно до більшості німецьких вчених, зайняв різко шовіністичну і імперіалістичну позицію.
 •  * 4 Дікс, Артур - видний німецький буржуазний економіст, апологет мілітаризму. З його робіт найбільш відомі: "Німецький імперіалізм" та "Війна і народне господарство з досвіду Німеччини". Під час імперіалістичної війни Дікс практично брав участь у військово-господарської діяльності, працюючи у військовому комітеті німецької промисловості. З 1925 р. Дікс видає щомісячний журнал "Weltpolitik und Weltwirschaft" ("Світова політика і світове господарство").
 •  * 5 Панглос - див. т. XII, прим. 112.
 •  * 6 "Київська Думка" - див. т. III, ч. 1-я, прим. 169.

 Дві армії

Монотонне життя в траншеях, що порушується лише вибухами шаленою пальби, призводить до побутового зближенню ворогів, що зарилися в землю іноді на відстані декількох десятків метрів один проти одного. Ви вже читали, звичайно, як одна зі сторін підстрелює між траншеями зайця і потім обмінює його на тютюн; як французи і баварці по черзі ходять до єдиного ключу за водою, іноді стикаються там, обмінюються дрібними послугами і навіть п'ють спільно кави. Траплялися, нарешті, і такі епізоди, коли баварські і французькі офіцери умовлялися не заважати один одному при влаштуванні редутів і строго дотримували домовленість. Грандіозний німецький натиск на Ізере * 7 не дав результатів, стіна як і раніше стоїть проти стіни, військові операції вперлися в глухий кут, і в траншеях встановлюється психологія якогось своєрідного перемир'я.

Перші три місяці війни я, після вимушеного від'їзду з Відня, провів у Швейцарії. Туди безперешкодно стікалися газети всіх воюючих країн, і це створювало сприятливі умови для порівняльних спостережень. І ніколи глибоке відмінність історичних доль Франції та Німеччини не уясняются мені так, як в ці місяці очної ставки двох озброєних націй на Маасі і Ізере.

Ненависті до Франції у великій німецькій пресі не було, - радше жаль. Зрештою, француз - "добрий малий", не позбавлений смаку, Genussmensch (людина насолоди) в протилежність Pflichtmensch'y (людині боргу), німцеві, - і якщо б він не мріяв про роль великої держави для своєї Франції, якщо б ця Франція не лежала на шляху до Атлантичного океану і головному смертельного ворога німецького імперіалізму, Англії, не було б потреби повторювати експерименту 1870 * 8, - такою була в основі ставлення "відповідальних" німецьких політиків до Франції, з її призупинити зростання населення і затриманим економічним розвитком. Військовий розгром Франції, як і Бельгії, вважався скоріше "сумною необхідністю": минаючи Францію, не можна було дістатися до Англії, а найкоротший шлях до серця Франції йшов через Брюссель. У нищівній перемозі над Францією німецькі політики сумнівалися ще менше, ніж німецькі стратеги. І перші тижні війни, здавалося, повністю підтверджували цю впевненість. Битва на Марні * 9, яка для французької армії, як і для громадської думки Франції, мала вирішальне значення поворотного події, в очах німців була перший час стратегічним епізодом підлеглого значення. І кількома тижнями пізніше, до того часу, коли обидва непроникних фронту, німецьку та французьку, простяглися до узбережжя Бельгії, в Берліні і Лейпцігу продовжували з'являтися у світ політичні брошури, в яких не рідкістю було зустріти фразу: "Коли ці рядки вийдуть з-під верстата, доля нещасної Франції буде вже вирішена "...

Не знаю, як представлялися вам події здалеку. Але нам, хто спостерігав події зі швейцарською вишки, дійсно здавалося після перших подій війни, що циклопічний мілітаризм Німеччини розчавить нещадно французьку республіку, як він розчавив Бельгію. Напередодні битви на Марні населення Франції пережило "тиждень великого страху". Наяву і у сні всі бачили над собою гарматний зів в 42 сантиметри.

Німецький мілітаризм втілює в собі всю історію Німеччини, у всій її силі й у всій її слабкості. Перше, чим він вразив уяву, це могутність техніки. Важкі гармати, цепеліни, швидкохідні крейсери, виняткової сили торпеди - все це було б неможливо без того гарячкового індустріального розвитку, яке висунуло Німеччину на перше місце серед капіталістичних держав. Техніка старих капіталістичних країн, Англії і Франції, надзвичайно консервативна. Правда, в області мілітаризму найбільш консервативні нації, як і найвідсталіші, проявляли витончену "чуйність" до всякого новому технічному завоюванню. Але, врешті-решт, залежність військової техніки від загального технічно-промислового розвитку країни дає про себе знати з усією силою якісно, ??як і кількісно: діаметром знарядь; числом снарядів, які країна може відтворити в одиницю часу; масою солдатів, яких вона може в найкоротший термін перекинути з одного пункту своїй території на інший. Наведена в рух жахлива машина німецького мілітаризму не могла не виявити, що вона з'єднана приводними ременями з найдосконалішою капіталістичної технікою.

Однак мілітаризм, це - не тільки гармати, прожектори і бліндірованний автомобілі; це насамперед - люди. Вони вбивають і вмирають, вони приводять у рух весь механізм війни, і вони роблять це з тим більшим успіхом, чим тісніше вони поза мілітаризму, в нормальних господарських умовах, пов'язані з капіталістичною технікою.

Років п'ятнадцять тому в німецькій пресі велася гаряча полеміка з питання про вплив промислового розвитку країни на її військову міць. Аграрно-реакційні письменники доводили, як водиться, що зростання індустрії, що викликає обезлюднення сіл, підриває самі основи мілітаризму, який де в першу голову спирається на здорове, патріархальне, благочестиве і патріотичне селянство. На противагу цьому школа Луйо Брентано * 10 доводила, що тільки в особі пролетаріату капіталізм створює кадри нової армії; сам Брентано посилався, між іншим, на те, що вже у війні 1870 кращими полками вважалися вестфальським, набрані з чисто робочих округів. Особисто мені на Балканах не раз доводилося чути від спостережних офіцерів, що робітники-солдати не тільки интеллигентнее селян і легше орієнтуються в умовах, але і набагато витривалішими їх, не так жорстоко тужать за "купі" і не так скоро падають духом при фізичних нестатки. Безсумнівно, що технічні якості німецького робітника, його старанність і дисциплінованість є найважливішою складовою частиною німецького мілітаризму. Що пристосування людського матеріалу до потреб прусського мілітаризму відбувається не без труднощів, видно хоча б з того, що відсоток самогубств в німецькій казармі в два рази вище, ніж у французькій. Але, так чи інакше, необхідний результат досягається, і відомий німецький соціал-ліберал, колишній пастор Фрідріх Науман * 11, міг з відомим правом писати у своєму недавно вийшов памфлеті, що "народ заліза, техніки, організації та математики все ще залишається старим, вірним народом безумовного особистого підпорядкування ".

Поряд з технікою і дисциплінованою солдатською масою стоїть ще один фактор німецького мілітаризму - третій, але не останній за значенням: прусське офіцерство. "Перша частина армії, - сказав у своїй патріотичної промови в Берліні консервативний професор Ганс Дельбрюк * 12, - це ті люди, які обрали військове справу своїм життєвим покликанням, все своє життя не роблять нічого іншого і ні про що інше не думають, крім підготовки до війни, вивчають її мистецтво, її теорію і практику, тільки в цьому напрямку працюють і цілком живуть у військовому понятті честі - це офіцерський корпус ". Про генерала Гінденбурзі * 13 німецька преса розповідала наступний цікавий анекдот. Чверть століття тому, коли Гінденбург стояв зі своїм полком в якійсь глушині, місцеві дами звернулися до нього з проханням дати своє ім'я для благодійного літературно-музичного вечора. Гінденбург рішуче відмовився, на тій підставі, що з кадетської лави він не слухав ніякої музики і не читав ніяких літературних творів, віддаючи весь свій час підготовці до майбутньої війни. Саме тому, треба думати, кенігсбергський університет обрав генерала Гінденбурга доктором всіх чотирьох факультетів ...

На офіцерському корпусі, наскрізь просякнутому феодальними поглядами і тісно спаяному духом кастової винятковості, тримається вся організація німецької армії. Ост-Ельбські офіцер, син юнкерської сім'ї, створює фізіономію німецького мілітаризму. Мільйони інтелігентних солдатів і могутня техніка - тільки матеріал в його руках. Коли сусідні країни стали сприймати у Пруссії складові елементи її військової організації, Бісмарк * 14 сказав із самовдоволеною іронією: "Вони багато чого можуть зробити у себе по нашому зразку, але прусського лейтенанта їм не зробити ніколи!". Прусського лейтенанта зробила німецька історія.

"Найстарша німецька військова організація, - каже Дельбрюк, - спиралася на княжу свиту з особливо обраних воїнів і на войовничу масу, що охоплює весь народ. Це ми маємо тепер знову. Як змінилися форми битв в порівнянні з тим, як боролися наші предки в Тевтобургском лісі ! Чудова техніка сучасних рушниць і маузерів і це чудесне супідрядність незліченних мас, - а в основі все та ж військова організація: військовий дух, у вищій мірі розвинений і напружений в цілій корпорації, яка в давнину була мала, а нині охоплює багато тисяч, пов'язуючи їх вірністю своєму верховному вождю, який бачить у ній як і раніше свою особисту дружину (офіцерство!), а весь народ стоїть під її керівництвом, нею вихований, нею утримується в стані дисципліни. Тут таємниця войовничого характеру німецького народу ". "Таємниця" німецького мілітаризму - в з'єднанні політичної та військової диктатури юнкерства з безприкладним розвитком капіталізму.

Німеччина - країна без революційних традицій. Буржуазія прийшла занадто пізно, щоб серйозно змагатися з силами старого суспільства. Після скромного досвіду 1848 * 15 вона надала Бісмарку за допомогою прусської армії об'єднувати вітчизну. Чисто феодальне юнкерство було покликане для дозволу завдань капіталістичного розвитку і отримало в свої руки всі ресурси буржуазного суспільства. Після воєн 1864-1866-1870 р.р. * 16 ост-Ельбські феодали пересіли з прусського сідла в загальноімперське. Ліберальна буржуазія не переходить межу "відповідальною" опозиції, раз назавжди надавши юнкерства наводити порядок в капіталістичному суспільстві і розпоряджатися його військовими силами. Нарешті, коли капіталістичний розвиток поставило німецьку буржуазію перед новими завданнями світового характеру, вона як і раніше надала згуртованому навколо монархії юнкерства вести збройну націю. У свою нову історичну роль німецьке дворянство внесло всі свої спадкові риси: нещадність у переслідуванні цілей, готовність у критичну хвилину жбурнути на чашу ваг сотні тисяч і мільйони людських життів, сокрушающий натиск в політиці і в стратегії, як метод класу, який протягом поколінь звик панувати і наказувати.

Військова організація Німеччини, корінням своїми йде в Тевтобургський ліс, знаходиться в повній відповідності з нинішнім ладом німецької держави. У сукупності своїй вони утворюють феодальну вежу на капіталістичному фундаменті.

Зовсім інша річ Франція. Її соціальний і державний лад пройшов через ряд революційних потрясінь. Республіканський режим, як би не були сильні в ньому спадщини дореволюційної та бонапартистської Франції, заснований на критиці, представництві, організованому контролі і остільки вільний від "містичних" атрибутів феодальної державності. Постійна армія несумісна з режимом політичної демократії, або, інакше сказати, в умовах республіканського режиму постійна армія, з її авторитарними тенденціями, залишається чужорідним тілом, існування якого може підтримуватися тільки поруч внутрішніх криз. Дрібнобуржуазний радикалізм, відстоюючи проти роялістів республіку, не вважав, проте ж, можливе відмовитися від постійної армії, як основної гарантії "порядку". Офіцерський корпус, підлеглий військовому міністру з адвокатів чи журналістів, відчував себе сиротливо без належного увінчання. У результаті виходив порядок, який Жорес * 17 у своїй відомій книзі "L'Armee nouvelle" ("Нова армія") назвав "le regime batard", - батардний режим, в якому пережили себе і новообразо форми, стикаючись, нейтралізують один одного.

З яким захопленням писав французький відставний майор Дріан, бонапартист, про німецької армії, яку він близько спостерігав під час великих маневрів! З якою закінченістю там проведені всі військові градації! Який наказовий характер має військова дисципліна! Французьке офіцерство розколоте, мовляв, боротьбою монархістів з франкмасонами, а німецьке просякнуте наскрізь одним і тим же духом настання! Як владно виглядає Вільгельм II * 18 у білій гусарської формі - "найпрекраснішою і величної з усіх форм світу" - з маршальським жезлом, в колі свого офіцерства, цієї "широкої родини Гогенцоллернів"! Нарешті, до жаху цього захопленого майора Дріана, франкмасони провели відділення держави від церкви і тим позбавили армію найнадійнішого психологічного цементу - релігії.

Однодумці майора Дріана прагнули політичний режим Франції підпорядкувати потребам постійної армії; Жорес вимагав, щоб Франція привела свою армію у відповідність зі своїм республіканським режимом. Він доводив, що відповідає її політичній природі організацію національної оборони демократія може знайти тільки в міліції. Нинішній міністр громадських робіт Самба (Sembat) * 19 випустив торік книгу під промовистою заголовком: "Зробіть короля або зробіть світ!". - Якщо Франція хоче у своїй армії мати слухняний інструмент імперіалістичної політики завоювань, тоді дайте армії королівське увінчання. Якщо ж країна хоче мати у своїй армії знаряддя національної оборони, тоді зведіть до мінімуму термін військової служби, перетворите постійні кадри в підготовчу військову школу, а саму армію розчиніть в так званих резервах.

Жорес передбачав, що Франція не втримається на дворічному терміні служби: вона повинна буде або зробити крок вперед, у бік рішучої демократизації своєї військової організації, або повернутися назад, до більш замкненому типу постійної армії. Прихильники трирічної служби уявляли собі найближчу війну у вигляді бурхливої ??сутички - l'attaque brusquee, - де перемога залишається за тією стороною, яка в перший або в другий день мобілізації має зайвих 200 тисяч солдатів під прапорами. Прихильники дворічної служби малювали собі війну у вигляді затяжного процесу, результат якого визначається, врешті-решт, важкими масами резервів. Про ці два концепціях війни говорив тут радикальний професор Painleve * 20 у своїй лекції "Війна і республіканський ідеал", читай днями у вищій школі соціальних наук. Тепер не може вже бути спору про те, яка з цих двох концепцій знайшла своє підтвердження в подіях війни.

Вся німецька стратегія побудована на наступі. Це відповідає основним умовам соціального розвитку Німеччини: швидкому приросту населення і багатства, з одного боку, відсталості державного ладу - з іншого. Німецьке юнкерство має "волю до влади", а в розпорядження цієї волі нація надає найвищу техніку і кваліфікований людський матеріал.

Навпаки, французька стратегія вже по суті за Наполеона III * 21, а особливо після війни 1870-1871 р.р., фатально порушувався на шлях оборони. Вся система французьких фортець, прийнята після франко-прусської війни комітетом оборони за пропозицією генерала Рів'єра і тільки наполовину виконана, підпорядкована, як показує вже саме ім'я комітету, міркувань національної оборони. Дрібнобуржуазний і вкрай консервативний економічний устрій країни не дає місця імперіалістичним вожделениям світового розмаху. Призупинити зростання населення змушує вкрай дбайливо ставитися до людського матеріалу. Нарешті, і вершителі французьких доль, самі вийшли в більшості випадків з дрібнобуржуазного середовища, більше схильні розраховувати на розмах зовнішньої політики своїх союзників, ніж своєї власної.

У перший місяць війни німецька армія показала всю силу своєї наступальної потенції. Франція виявилася "непідготовленою". Війна застала її в процесі переходу до трирічної службі, коли старе ламалося, а нове ще не було створено. Організаційна сторона справи, згідно добрим французьким традиціям, виявилася з рук геть погана. Після взяття німцями Льєжа, Намюра, Мобеж * 22 і спішного відступу французької армії на південь здавалося, що циклопи-пруссаки, зі своїми 42-сантиметровими маузерами на спині, протягом декількох тижнів перетнуть семимильними кроками всю Францію. Така була насамперед надія самих німців. Вони явно розраховували на те, що відкинута ними на південь армія, внутрішньо підкошена, здатна буде тільки збільшити собою без потреби паризький гарнізон. Тим часом французька армія вийшла в поле. Битва на Марні подолала інерцію німецького наступу. Стіна стала проти стіни. Спроби взаємного обходу на північному фланзі привели тільки до того, що стіна простяглася до бельгійського узбережжя. І ось протягом довгого ряду тижнів ні важка німецька артилерія, ні переваги німецької організації, ні готовність німецьких стратегів оплачувати незліченними жертвами кожен крок вперед не призводять ні до чого. "Et la muraille tenait toujours" (А стіна не піддавалася "), - під таким заголовком з'являються в газеті Ерве щоденні бюлетені генерального штабу.

У перший період війни стратегічні операції повинні були випливати з самостійної ініціативи кожного з учасників тієї страшної шахової партії, яка розігрується зараз на полях нашої нещасної Європи. І всі суперечності французької військової організації, всі тертя її з політичним режимом республіки, вся організаційна недбалість державного господарства, в якому багато чого розпочато, але майже нічого не доведено до кінця, відразу виступили назовні і, здавалося, поставили на карту саме існування Франції. Але саме в цьому був порятунок. Всі внутрішні тертя були подолані свідомістю тієї безпосередньої небезпеки, яка загрожує країні. Всі недосконалості систематичної підготовки були покриті тим даром імпровізації, який в такій високій мірі властивий французам. За своїм духом, за своїм внутрішнім відносинам, по тій атмосфері, яка оточила її, французька армія перетворилася фактично в міліцію, в організацію національної самооборони par excellence (переважно). Всі теорії військових рутинеров, що висувалися на захист трирічного терміну служби, зазнали повного краху. За труною Жан Жорес торжествує перемогу над Жозефом Рейнахом, - якби тільки обстановка національного життя дозволяла говорити про "торжество".

Ті обставини, які відродили французьку армію, повинні були, навпаки, внести фермент розкладання в німецьку армію на західному театрі. Поки вона рухалася по Бельгії і північної Франції, як ядро, випущене з гармати, динаміка руху не залишала місця для роботи думки і критики. Пролетарські корпусу під юнкерській командою перетворилися на цілісний організм великої сили. Але рух його призупинено. Війна перетворилася на позиційну, стіна проти стіни. Et la muraille tenait toujours. Французи закопалися в своїй землі і захищають її. Німці припинені в своєму русі по чужій землі. Життя в траншеях дивним чином зближує їх з ворогом, що захищає свою землю. Ось уже більше тижня, як військові дії на більшій частині лінії майже припинені. І той підстрелений заєць, якого німецькі солдати обмінюють на тютюн, свідчить, що стихійна сила німецького натиску на Францію зломлена.

Але це зовсім не означає, що тут зломлена сила німецької армії. Весь образ дій генерала Жоффрей * 23 показує, що він не живить на цей рахунок жодних ілюзій. Якби французька армія перейшла до рішучого наступу і якщо б це наступ увінчалося на перших кроках успіхом, німці в обороні придбали б знову всі ті переваги, які вони втратили в наступі. Ось чому стіна нерухомо стоїть проти стіни, а в Парижі встановилося настрій спокійної безвиході, саме тому спокійною, що це - безвихідність для обох сторін.

 Париж,
 Грудень 1914

 "Київська Думка" N 334,
 4 грудня 1914

 

 •  * 7 Битва на р.. Ізере - походила з 18 жовтня по 10 листопада 1914 р. На цій битві брали участь: англійська, бельгійська і французька армії, з одного боку, і німецька - з іншого. Німецька армія, наступаючи на Остенде, успішно атакувала союзників і незабаром оволоділа с. Ломбардсід. 23 жовтня союзні війська перейшли в контр-атаку, але німцям вдалося прорвати їх центр у Первіза. Щоб вибити німців із зайнятих ними позицій, бельгійська армія зруйнувала шлюзи і затопила всю долину Ізера. 2 листопада німці були остаточно  про відкинуті на правий берег Ізера.
   У битві на р.. Ізере союзні війська здобули одну зі своїх перших перемог.
 •  * 8 Експеримент 1870 р. - Йдеться про франко-прусській війні 1870 р. - див. т. XIII, прим. 45.
 •  * 9 Битва на Марні. - Битва на р. Марні, що відбувалося з 6 по 12 вересня 1914 р., стало першим великим боєм у світовій війні. У продовження усього серпня французькі та англійські війська, переслідувані німецькою армією, безупинно відступали. Наступ німецьких військ стало безпосередньо загрожувати Парижу. 2 вересня французький уряд переїжджає в Бордо. Однак незабаром Париж виявився позбавленим від безпосередньої небезпеки, так як німецькі армії кинулися в проміжок між Парижем і Верденом. 5 вересня французький головнокомандувач генерал Жоффр віддає наказ про припинення відступу, а 6 вересня 6-я французька армія переходить в контрнаступ і завдає сильного удару правому крилу німецької армії. Проте німецькі війська зуміли відбити наступ французьких і англійських військ. В результаті ходу битви з 5 по 9 вересня між 1-й і 2-й німецькими арміями утворився розрив протягом 30 км, в який вклинилися союзні війська. 10 вересня німці почали спішно відступати за річку Ен, залишаючи в руках ворога велика кількість спорядження. Значення перемоги французів на річці Марні було величезно. Перш за все ця перемога морально зміцнила французькі війська, вселивши в них надію на переможне закінчення війни. З військово-політичних наслідків Марнській битви відзначимо вплив, зроблений їм на рішення Італії перейти на бік Антанти і заміну начальника штабу німецької ставки Мольтке генералом Фалькенгайном.
 •  * 10 Брентано, Луйо (нар. 1844 р.) - відомий німецький економіст. У 1872 р. був професором економічних наук в Бреславле, пізніше обіймав кафедру політичної економії в Страсбурзькому, Віденському, Лейпцігському і з 1891 р. в Мюнхенському університетах. Луйо Брентано є главою так званої "соціально-етичної школи", що стояла на точці зору примирення класових протиріч. На думку Брентано, поліпшення економічного становища пролетаріату йде паралельно з прогресом техніки.
   Ленін визначає "брентанізму", як "ліберально-буржуазний вчення, визнані не-революційну класову боротьбу пролетаріату".
 •  * 11 Науман, Фрідріх (1860 - 1919) - видатний німецький політичний діяч. Довгий час був пастором, потім, кинувши пасторську діяльність, цілком віддався політичній роботі. У 1896 р. Науман, разом з кількома однодумцями, заснував національно-соціалістичну партію, що прагнула до примирення класових протиріч між пролетаріатом і буржуазією. Коли в 1903 р. заснована ним партія розпалася, Науман увійшов до об'єднання вільнодумних і в 1907 р. був обраний депутатом рейхстагу. Діяльність Наумана в рейхстазі зводилася головним чином до безуспішним спробам об'єднати ліве крило лібералів з прогресистами. Після німецької революції 1918 Науман був депутатом Національних Зборів. 16 листопада 1918 він організовує німецьку демократичну партію, яка стояла на платформі помірних соціальних реформ. Цю партію, що не мала втім особливої ??ваги в німецькій політичного життя, підтримували деякі верстви середньої і дрібної буржуазії і міської інтелігенції.
 •  * 12 Дельбрюк, Ганс (нар. 1848 р.) - відомий німецький історик. Був професором в Берліні, членом прусської палати і депутатом рейхстагу. Історичні роботи Дельбрюка присвячені головним чином військових питань. У своїх творах Ганс Дельбрюк виступає захисником імперіалізму і переконаним мілітаристом.
   "Де ж лежить в кінцевому рахунку дійсна міць? - Писав він. - Вона лежить у зброї. Вирішальним питанням для внутрішнього характеру держави завжди є тому питання: кому належить армія?"
 •  * 13 Гінденбург - президент німецької республіки з 1924 р. На початку війни був командувачем військами в Східній Пруссії. У 1916 р. був призначений головнокомандуючим всіма німецькими арміями. (Докладніше див прим. 131 в 1-й ч. III томи.)
 •  * 14 Бісмарк (1815 - 1898) - німецький політичний діяч, з 1871 р. по 1890 р. - імперський канцлер. (Докладніше див т. XX, прим. 245.)
 •  * 15 1848 р. в Німеччині. - Революція 1848 р. в Німеччині спалахнула майже одночасно з революцією у Франції. Швидкий економічний підйом окремих німецьких держав сильно революціонізував німецьку буржуазію і змусив її енергійно виступити проти залишків абсолютизму і середньовічних відносин в країні, гальмували подальший економічний прогрес. Знищення залишків феодалізму і було головним результатом німецької революції 1848 р.
   Робочий клас брав в німецькій революції найактивнішу і безпосередню участь, не граючи, однак, в ній самостійної ролі.
 •  * 16 Війни 1864 - 1866 - 1870 рр.. - Див. т. XIII, прим. 20.
 •  * 17 Жорес, Жан - див. т. XIII, прим. 21.
 •  * 18 Вільгельм II - останній німецький імператор, повалений в листопаді 1918 р. (Докладніше див т. II, ч. 1-я, прим. 151.)
 •  * 19 Самба - відомий французький соціаліст; входив до складу уряду під час війни 1914 - 1918 рр.. В даний час Самба стоїть на крайньому правому фланзі французької соціалістичної партії. (Докладніше див т. XIII, прим. 144.)
 •  * 20 Пенлеве, Поль - відомий французький політичний діяч. Керівник партії республіканців-соціалістів і один з вождів лівого блоку. У 1917 р. Пенлеве був головою ради міністрів. Пенлеве - видатний учений, професор Сорбоннського університету по кафедрі математики.
 •  * 21 Наполеон III (1808 - 1873) - племінник Наполеона I. 10 грудня 1848 був обраний президентом французької республіки. 2 грудня 1851, спираючись на підтримку промислової і фінансової буржуазії, розігнав законодавче національні збори і оголосив себе імператором. Наполеон III царював до 1870 р.
 •  * 22 Взяття німцями Льєжа, Намюра, Мобеж. - Взяття німцями Льєжа - багатого бельгійського міста і першокласної фортеці - відбулося на самому початку світової війни, - 7 серпня 1914; форти фортеці були взяті 13 серпня. Бельгійський уряд, бажало уникнути війни, в перший час не перешкоджало рухові німецьких військ. Коли 5 серпня німці з незначними силами приступили до атаки фортеці Льєжа, бельгійський уряд наказало відступити 3-й дивізії, що охороняла фортеця. 7 серпня ген. Людендорф з невеликим загоном увійшов в Льєж.
   Після взяття Льєжа частини німецьких військ стягуються до великої бельгійської фортеці Намюр; 21 серпня почалося бомбардування фортеці. На допомогу бельгійському гарнізону, який охороняв фортецю, прибули французькі війська. 23 серпня бомбардування відновилася, і 24-го Намюр був у руках німців.
   Французька фортеця Мобеж, що знаходиться поблизу бельгійського кордону, була обкладена німцями ще 3 серпня 1914; в облозі Мобеж брав участь цілий німецький корпус. Незважаючи на те, що ця фортеця вважалася недостатньо підготовленою до оборони, вона протягом місяця успішно відбивала атаки німецьких військ. 8 вересня вона була змушена здатися.
 •  * 23 Жоффр, Жозеф (нар. 1852 р.) - маршал Франції. Народився в сім'ї дрібного виноторговця. У 1870 р. брав участь в обороні Парижа в якості артилерійського офіцера. У 1876 р. був підвищений до звання капітана за вдалі роботи з виправлення паризьких фортів. У 1892 р. Жоффр керував роботами в Судані на Сенегал-Нігера ж. д. У 1901 р. був проведений в бригадні генерали і призначений військовим губернатором фортеці Лілль. У 1910 р. Жоффр був призначений членом Вищої Військової Ради, а в 1911 р. - начальником генерального штабу. З настанням світової війни Жоффр призначається командувачем арміями Півночі і Північного Сходу. Бої на Марні в вересні 1914 р. (див. прим. 9), що закінчилися перемогою французьких військ, доставили Жоффрен більшої популярності. 3 грудня 1915 Жоффр був призначений верховним командувачем усіма французькими арміями. Невдала Верденськая операція і величезні жертви французьких військ у битві на Соммі значно похитнули популярність Жоффрей. Однак у грудні 1916 р. він призначається військовим радником уряду і першим з французьких генералів після франко-прусської війни отримує звання маршала. Навесні 1917 р. французький уряд послало Жоффрей в Америку для сприяння організації американської армії.
   З 1918 р. Жоффр складається членом Французької Академії.

 Босняк-волонтер

Взяття австрійцями Белграда * 24 знову повернуло на час громадська думка Європи до вихідного моменту справжньої війни - до сербському питання. По дивній випадковості я в самий день, а може бути, і годину вступу австрійців у Белград вів в одному з французьких військових госпіталів бесіду з пораненим сербом-добровольцем. Босняк-революціонер, австро-угорська дезертир, він вступив добровольцем у французький флот, сподіваючись взяти участь в операціях у берегів Далмації і служити одним з посередників між англо-французьким десантом і тубільним населенням. Справа, однак, до цього не дійшло, і молодого босняка, незважаючи на всі його протести, з флоту перевели в іноземний легіон (legion etrangere). Поранений в груди, він сильно лихоманило і в поту говорив мені в лионском госпіталі про загибель Сербії і всього молодого покоління боснійської інтелігенції. Я дізнався від мого співрозмовника багато цікавих, але ще не підлягають опублікуванню подробиць про всієї тієї групі боснійської молоді, яка пройшла перед нами в процесі над убивцями австрійського престолонаслідника. Це покоління виховалося на російській, переважно народницької літератури. Герцена * 25, Бакуніна * 26, Лаврова * 27, Михайлівського * 28 воно вважає своїми вчителями. "Все для народу і все через народ". Культурно-відстале, забите, обплутане кріпаками мережами, боснійське селянство було для боснійської інтелігенції "народом". Свою скромну освітню роботу вона увінчувала радикально-народницькими поглядами. З Белграда йшло інший вплив, - революційно-карбонарського * 29. Воно харчувалося не питанням про економічну та культурної долі боснійських селян, а питанням про національно-державному об'єднанні сербства. Віденське уряд говорив неправду, коли зображувало справу так, ніби центром великосербської "пропаганди дією" було міністерство Пашича * 30. Навпаки, головні зусилля обережною старо-радикальної партії прямували на подолання великосербського карбонарства, центром якого було молоде офіцерство, абсолютно втратило уявлення про можливе і неможливе після перемог над турками і особливо над болгарами. "Від нас, босняків, вимагали дій у що б то не стало. Ми пробували упиратися, говорили, що хочемо на місці служити своєму народу. Але ця робота ставала все менш і менш можливою. Успіхи Сербії в балканських війнах удесятірілі підозрілість габсбургських влади. Нас почали переслідувати, закривати легальні суспільства, конфісковувати наші газети, а з Белграда від нас владно вимагали "дій". Австро-угорська влада і белградські карбонарії працювали таким чином в одному і тому ж напрямку. Результатом стало сараєвське замах * 31 і винищення всього молодого покоління боснійської інтелігенції. Ось на цій картці зображений один з наших вождів: він дезертирував на початку війни, воював у лавах сербської армії, був узятий в полон і загинув, - французькі газети писали, що натовп спалив його живцем. Ми всі загинули, все наше покоління . Я хотів вчити боснійських селян грамоті і об'єднувати їх у кооперативи, а мене ось прострелила німецька куля під Суассоном, і я гину за справу, яку я вважаю чужим справою. І Сербія загине: Австрія поглине її ... А як нестерпно мені думати, що ми викликали цю світову війну! Ви говорите, що вона має більш глибокі причини? Звичайно, не сперечаюся, але поштовх подіям таки дало сараєвське вбивство "...

Підійшла сестра з повідомленням, що зараз прибуде лікар для перев'язки. Наша бесіда була перервана.

Париж.

 "Київська Думка" N 344,
 14 грудня 1914

 

 •  * 24 Взяття австрійцями Белграда. - З самого початку імперіалістської війни австрійські війська поставили собі метою домогтися повного розгрому Сербії. Ще наприкінці липня 1914 почалося бомбардування столиці Сербії, Белграда. До Белграду було стягнуто 200.000-ве австрійське військо, яке складалося головним чином з гірських бригад і чеських батальйонів. 12 серпня 1914 австрійські війська перейшли в наступ, але серби вдалою контратакою прорвали фронт австрійської армії. 24 серпня австрійці відступили за річки Саву і Дрину, залишивши сербам 50 тисяч полонених. 8 вересня 1914 почалося друге наступ австрійських військ на Сербію, що тривало до 24 вересня. Але й на цей раз сербські війська зуміли відстояти Белград, здобувши велику перемогу над австрійцями. Австрійські війська під час свого другого наступу на Сербію позбулися кількох десятків тисяч чоловік. Ці поразки не зупинили австрійську армію, і 5 листопада 1914 вона переходить в новий наступ, яке цього разу закінчилося повним розгромом сербської армії і взяттям Белграда. Ця перемога коштувала австрійцям понад 120.000 убитих, поранених і полонених.
 •  * 25 Герцен, А. І. (1812 - 1870) - відомий російський письменник і революціонер. Твори Герцена мали величезний вплив на виховання молодого покоління революціонерів-народників. (Докладніше див т. II, ч. 1-я, прим. 131.)
 •  * 26 Бакунін, М. А. (1814 - 1876) - знаменитий російський революціонер; теоретик і основоположник анархізму, організатор міжнародного анархічного "Федеративного Союзу". Брав участь у революції 1848 р. у Франції, в празькому повстанні і в підготовці повстання в Дрездені в 1849 р. (Докладніше див т. II, ч. 1-я, прим. 132.)
 •  * 27 Лавров, П. (1823 - 1900) - один з видних вождів і теоретиків революційного народництва. (Докладніше див т. XII, прим. 91.)
 •  * 28 Михайлівський, Н. К. (1842 - 1904) - відомий публіцист, соціолог і критик, один з видатних теоретиків народництва. У 90-х рр.. полемізував з марксистами, доводячи нежиттєздатність капіталізму в російських умовах і проповідуючи старі народницькі погляди про "самобутності російської громади і про особливі шляхах до соціалізму". (Докладніше див т. IV, прим. 5.)
 •  * 29 карбонарського рух - див. т. II, ч. 2-я, прим. 84.
 •  * 30 Міністерство Пашича. - Нікола Пашич - відомий сербський політичний діяч. У молодості Пашич захоплювався революційно-бунтарським ідеями Бакуніна, але незабаром повернув праворуч і став організатором буржуазної радикальної партії, що проголосила своєю головною метою національне об'єднання сербів на основі широких демократичних свобод. Ця програма викликала природні побоювання у царювала в той час (80-і рр..) Реакційної династії Обреновичей, що почала запеклі гоніння проти радикальної партії та її керівника Пашича. Звинувачений в 1883 р. в керівництві селянським повстанням, Пашич емігрує за кордон і засуджується сербським судом заочно до страти. У 1889 р., після зречення короля Мілана від престолу на користь свого сина Олександра, Пашич повертається до Сербії і обирається президентом сербського парламенту. Переворот 1903 р., що закінчився низложением династії Обреновичей, висунув на перший план радикальну партію та її вождя Пашича. Після перевороту Пашич зайняв пост прем'єр-міністра сербського уряду, залишаючись на ньому з невеликими проміжками до самої смерті. Напередодні світової війни Пашич зробив все можливе для зближення з Росією та іншими союзними країнами і для загострення конфлікту з центральними державами. За весь час світової війни Пашич стояв на чолі сербського уряду. Після закінчення війни був представником Сербії на Версальської мирної конференції, в результаті якої Сербія значно розширила свою територію. Непримиренний противник Радянської Республіки, Пашич підтримував білогвардійських генералів, що вели збройну боротьбу з радянським урядом. Після утворення югославської держави Пашич посів у ньому пост прем'єр-міністра, на якій залишався до самої смерті, в грудні 1926
   Характеристику особистості Пашича см. в статті Л. Троцького "Нікола Пашич", т. VI, стор 89.
 •  * 31 Сараєвське замах. - 28 червень 1914 р. в столиці Герцеговини, Сараєві, двома пострілами з браунінга були вбиті австрійський престолонаслідник ерцгерцог Франц-Фердинанд і його дружина герцогиня фон-Гогенберг. Цьому чреватому наслідками вбивства передували такі обставини. Франц-Фердинанд і його дружина, присутні на маневрах австрійської армії в Боснії, вирушили в Сараєво. По дорозі в міську ратушу на них було вироблено перший замах складачем Габрилович, кончившееся невдало. Через кілька годин було вироблено новий замах, на цей раз успішне. Франц-Фердинанд і його дружина були смертельно поранені і через кілька годин померли. Вбивця Гавриїл Принцип (див. прим. 75), 19-річний гімназист, заявив на допиті, що він стріляв у ерцгерцога тому, що останній був у його очах "втіленням австрійського імперіалізму, представником велико-австрійської ідеї, найлютішим ворогом і гнобителів сербської нації ". Вбивство Франца-Фердинанда було безсумнівно інспіровано сербським урядом. З іншого боку, і Росія непрямим шляхом брала участь у підготовці цього вбивства. Вбивство Франца-Фердинанда та його дружини стало зручним приводом для оголошення війни. 23 липня 1914 австро-угорський уряд відправило Сербії різку ультимативну ноту, в якій вимагало розпуску патріотичних організацій, участі австро-угорських чиновників у судовому слідстві у справі про вбивство, участі австрійських комісарів у спостереженні за сербською кордоном, арешту численних осіб, підозрюваних у співучасті у вбивстві, і т. д. Нота давала Сербії 48 годин для відповіді. 25 липня Сербія прислала відповідну ноту, в якій погоджувалася майже на всі вимоги Австрії. Однак Австрія, підштовхуємо Німеччиною, визнала відповідь незадовільним і в той же день (25 июля) мобілізувала проти Сербії 8 корпусів. 28 липня Австро-Угорщина офіційно оголосила Сербії війну.

 Всі дороги ведуть до Риму

Громадська думка схильна придивлятися до тих постатей, які в силу свого положення є або вважають себе зумовленими посередниками при веденні майбутніх мирних переговорів. Такі Вудро Вільсон * 32, північно-американський президент, і Бенедикт XV * 33, папа римський. Обидва вони, однак, постали останнім часом перед громадською думкою Франції з не зовсім сприятливою боку. Вудро Вільсон - своєю нотою з приводу морської торгівлі * 34. Клемансо * 35 прямо писав, що американський президент ліквідує свою місію неупередженого посередника. Тепер не стільки французькі радикали, скільки бельгійські католики те ж саме говорять про тата. На перший погляд це здається тим більш несподівано, що вся попередня агітація французьких католиків спрямована була на те, щоб скористатися міжнародними утрудненнями республіки для відновлення її дипломатичних зносин з Римом. Але тут, як зараз побачимо, протиріччя немає.

В італійських газетах прослизнуло повідомлення або авторитетна здогад, що пропозиція тата про розмін полоненими, непридатними більш до військової служби, є не що інше, як скромний початок ширшого плану, саме - ведення в майбутньому через посередництво Рима мирних переговорів. Здавалося б, що ця перспектива, де тато виступає апостолом-умиротворителем у найстрашнішій з катастроф, повинна насамперед привернути до себе серця французьких і бельгійських католиків: про подібне відродженні "світської влади папи" над монархіями і республіками ультрамонтани давно вже розучилися навіть і мріяти . Тим часом дійсна або передбачувана ініціатива тата натрапила на різку відсіч з тією саме сторони, звідки це найменше можна було, здавалося б, очікувати. 6 січня о "Petit Parisien" * 36 з'явилася вкрай сенсаційна стаття: "Папа і бельгійські католики". "Petit Parisien" - це найпоширеніша газета Франції. "Безпартійних" газети, її "незалежність" від політичних груп і окремих великих політиків представляють особливі зручності, для того щоб в потрібну хвилину пустити зі сторінок цієї газети в оборот якусь пробну ідею. Так йде справа, безсумнівно, і в сьогоденні випадку. Стаття про тата, яка рекомендується редакцією як виходить від бельгійського католика, що займає високе місце у своїй партії і в своїй країні, позначена в заголовку Гавром, місцем перебування бельгійського уряду. Все це, звичайно, не випадково. А ось зміст цієї виняткової статті: "... Бельгійський народ є самим католицьким народом світу, він один тільки дав світу видовище безперервного католицького управління протягом більше тридцяти років. Ніколи святому престолу не доводилося випробовувати нещасть або піддаватися ударам, щоб Бельгія не страждала і НЕ здригалася разом з ним. Порівняйте чудові дари, які подносятся щорічно татові сімома мільйонами бельгійських католиків, з тими посередніми приношеннями, які насилу збираються серед двадцяти мільйонів католиків Німеччини "... І що ж? За свою вікову відданість і незламну вірність бельгійські католики не отримали зараз від тата нічого, крім дозволу не збирати для нього цього разу щорічної данини і крім мало певних платонічних фраз. "Якщо папство, - продовжує наш автор, - не є більше солдатом права, якщо найбільш злочинні замаху на незалежність і свободу мирних народів не віддираю у нього протесту, якщо воно не сміє або не може, з дипломатії або обережності, підняти голос на захист народу , що піддалося муках за свою вірність міжнародним зобов'язанням, - з яким же особою (de quel front) буде воно претендувати відтепер на роль морального законодавця і духовного судді? ". Навіть розгром Лувена * 37 не вибила тата зі стану душевної рівноваги. А між тим що таке Лувен з його університетом? Це цитадель католицизму в Західній Європі. Лувен знаходився безпосередньо під керівництвом папи і його єпископів і формував свідомість кількох тисяч молодих католиків, що були незмінно духовної гвардією тата в бурях реформації, революції та соціалістичної боротьби. Зараз бібліотека Лувенського університету спалена, учні розпорошені, вчителі знайшли притулок в єретичної Англії та антиклерикальної Франції; тільки Рим не зробив жодного жесту, не вимовив жодного слова, щоб прийти до них на допомогу. Більше того. "У той час як солдати Вільгельма II душать бельгійських священиків і спалюють їх церкви, молодотурецькі башибузуки, його союзники, б'ють на сході католицьке населення. Але Рим не ворушиться. О, героїчні часи хрестових походів! О, священні війни проти чуми Ісламу, які є одним з найбільш прекрасних прав папства на вдячність світу! " І після подальших сумних зауважень автор закінчує такою нотою: "Я не хочу вірити і я не визнаю за собою ще права говорити, що папство пасивно присутнє при видовище війни, де один проти одного стоять прусське новоязичество і християнське публічне право, що папство засвоїло собі поведінку Пілата, байдужого глядача боротьби, т.-е. співучасника ".

Така суть статті, підписаної впливовим бельгійським католиком з Гавра. Вся французька преса, точно змовившись, замовкла статтю, своїм мовчанням ще більш підкреслюючи її сенсаційний характер, - вся французька преса, крім солідного "Journal des Debats" * 38. Цей орган ліберального католицизму передрукував більшу частину Гаврскій листи, але без всяких коментарів, як би вичікуючи подальших наслідків. У тому ж номері "Journal des Debats" наводить, і теж без коментарів, інтерв'ю, дане мюнхенським кардиналом Беттінгером німецькому журналістові з приводу позиції тата. Беттінгер висловив надію на те, що за участю Німеччини та Австрії відбудеться зближення між святим престолом і італійським королівством, і що Туреччина буде мати своє посольство при татові ("О, героїчні часи хрестових походів! .."), Яке з успіхом замінить французький протекторат . Разом з тим мюнхенський кардинал висловив повне задоволення німецьких католиків з приводу рішучого нейтралітету тата.

Безсумнівно, положення святого отця дуже скрутно. Італійські та іспанські клерикали рішуче тяжіють до Австрії та католицької Німеччини як могутньому оплоту Риму. Ректор Саламанкського університету Мігеля де Унамуно днями писав: "Я веду енергійну кампанію (за Францію), але я повинен сказати відверто: в Іспанії ми, прихильники союзників, англофілів і франкофіли, не становлять більшості". З іншого боку стоять мільйони вірних католиків нечестивою французької республіки, певні симпатії італійських народних мас і нещасна Бельгія. Нейтралітет є для тата взагалі єдино можливим виходом з цього становища. Але з самого суті справи нейтралітет не може не здаватися бельгійським і французьким католикам прямим потуранням по відношенню до гвалтівниці-Пруссії, що залишила в розпорядженні бельгійського уряду всього лише два фландрских департаменту. З іншого боку, безсумнівно, що сам папа до певної міри демонстративно схиляє ваги свого нейтралітету в сторону Австро-Німеччини, з очевидною метою домогтися від Франції відновлення конкордату. Універсальний нейтралітет перетворюється, таким чином, на знаряддя політичних придбань. "Independance Belge" * 39, як і "Lanterne" * 40, одне з небагатьох, які ще збереглися радикальних бельгійських видань, вже не раз вказували на явну неблагонадійність тата відносно до союзників. На це "Action Francaise" * 41, орган бойових дружин роялізму, анітрохи не заперечуючи самого факту настроїв тата, відповідає: "Є засіб заслужити милість, - треба попросити прощення". Абсолютно ясно, що кампанія не обмежується одними газетними статтями. "Corriere della Sera" * 42 повідомляє: "В останні дні один французький діяч, проїздом з Риму, був прийнятий кардиналом Гаспарі. Ми знаємо, що державний секретар Бенедикта XV показав себе дуже прихильним до ідеї зближення між Ватиканом і Францією ... У ватиканських колах стверджують з цього приводу, що святий батько не бачив би ніяких перешкод до присутності в Римі офіціозного агента французького уряду. Ймовірно, і навіть майже безсумнівно, що такого роду агент не був би прийнятий покійним татом, який залишався непримиренним у своїх відносинах до Франції та погоджувався вести переговори тільки з офіційним посланником. Але новий тато, дипломатичний темперамент якого і дуже широкі ідеї на цей рахунок достатньо відомі, не став би опиратися початку зближення і прийняв би офіціозного представника в очікуванні відновлення правильних дипломатичних зносин ". Клемансо з цього приводу з удаваною наївністю питає: "Спроба?" - І цим обмежується. Він знає, що тато потрібен, і не хоче заважати. Нема чого говорити, що посилка англійським урядом сера Генрі Говарда зі спеціальною місією в Ватикан справила у Франції на всіх католиків велике враження, надзвичайно зміцнивши шанси конкордату. Кампанія ведеться, отже, з різних сторін різними засобами, які зовнішнім чином як би суперечать один одному, - такі, наприклад, різкі нападки бельгійського діяча на папський престол, - але загалом і в цілому всі ці дороги воістину ведуть до Риму. Незадоволені католики, уболіваючи або обурюючись з приводу нейтралітету тата, подвоюють водночас свій тиск на світську республіку, яка і без того по всій лінії мириться з кліром.

 Париж, 9 січня 1915

Ці рядки були вже готові до відправки, коли в "Petit Parisien" з'явилося велике лист намюрского депутата Огюста Мело, одного з небагатьох світських осіб, які мали можливість особисто розмовляти з татом про долю Бельгії. Мело скаржиться на те, що тато і його двір складаються майже під необмеженим впливом німецького, австрійського та баварського посланців і низки спеціальних агентів двоїстого союзу * 43. "Що протиставляли всім цим зусиллям союзники?" - З докором питає Намюрскій депутат. Сьогодні ж у "Echo de Paris" * 44, органі академічного клерикалізму і роялізму, з'явилося телеграфне повідомлення з Риму про те, що японський уряд споряджає надзвичайну місію, щоб принести поздоровлення Бенедикту XV і дати йому необхідні "роз'яснення". Навіть з язичницького узбережжя Тихого океану відкривається дорога, що веде до Риму ...

 "Київська Думка" N 20,
 20 січня 1915

 

 •  * 32 Вільсон, Вудро - президент Сполуч. Штатів Америки - див. т. XIII, прим. 6.
 •  * 33 Бенедикт XV (1854 - 1922) - римський папа. У 1907 р. був призначений болонським архієпископом, в 1914 р. отримав звання кардинала і був обраний на папський престол. Під час світової війни робив деякі спроби примирити ворогуючі сторони.
 •  * 34 Нота Америки про морській торгівлі. - Після того як у листопаді та грудні 1914 деякі американські судна, що віз продукти харчування та спорядження, були заарештовані англійським урядом, Америка 28 грудня 1914 послала Англії ноту, в якій різко протестувала проти "порушення основних правил морської торгівлі". Нота оскаржувала законність арешту американських судів, виробленого тільки на тій підставі, що транспортуються ними в італійські та шведські гавані "нейтральні" товари (мідь і їстівні припаси) можуть потрапити в руки супротивника. У ноті говорилося, що при подібних діях англійського уряду "багато значні галузі промисловості страждають, бо їх продуктам закривається доступ на давно придбані європейські ринки, що опинилися по сусідству з воюючими країнами". Нота закінчувалася вимогою, щоб англійський уряд "дало своїм чиновникам інструкцію утриматися від всякого непотрібного втручання в свободу торгівлі ... і точніше дотримуватися при поводженні з нейтральними кораблями та вантажами правил, які отримали санкцію цивілізованого світу". Американський уряд загрожувало далі, що недотримання цих правил може призвести до того, що "між американським і англійським народами виникнуть почуття, протилежні тим, які існували протягом настільки довгого часу".
   Пізніше, в лютому 1915 р., Сполучені Штати послали ще більш різку ноту німецького уряду, яке, оголосивши підводну війну, енергійно взялося за знищення американських судів, везших спорядження для країн Троїстого Згоди. У ноті говорилося, що Німеччина, "перш ніж приступити до дій, повинна подумати про критичне становище, в якому можуть виявитися відносини між Америкою і Німеччиною, якщо морські сили Німеччини, здійснюючи намічену адміралтейством тактику, знищать яке-небудь торгове судно Америки або заподіють смерть американським громадянам "... Нота закінчувалася виразом впевненості, що надалі, "окрім обшуку, американські кораблі не піддадуться ніяким неприємностей, хоча б навіть вони і проходили по забороненій території".
   У відповідь на цю ноту Німеччина заявила, що її рішучі заходи проти американських суден викликані тим, що останні ведуть велику торгівлю з ворожими країнами: "з особливою наполегливістю німецький уряд вказує на торгівлю зброєю, яку ведуть з ворогом американські постачальники на багато сотень мільйонів марок" . Після цього обміну нотами Німеччина продовжувала ворожі дії проти американських суден, які продовжували посилено ввозити товари в Англію і інші країни. У 1915 і в початку 1916 р. знову мали місце випадки знищення декількох американських судів. 19 квітня 1916 Америка послала Німеччини нову ноту, містила в собі прямі погрози: "Якщо німецький уряд тепер же без зволікання не відмовиться на ділі від своїх теперішніх прийомів підводної війни проти пасажирів і торгових суден, то уряду Сполучених Штатів не залишиться іншого вибору, як перервати абсолютно дипломатичні зносини з німецьким урядом ". Після цієї ноти дії німецького підводного флоту проти американських торгових суден тимчасово призупинилися, але згодом загострилися знову і привели зрештою до військового виступу Америки проти Німеччини (див. прим. 287).
 •  * 35 Клемансо - найбільший політичний діяч буржуазної Франції. Під час перебування свою прем'єром в 1917 - 1920 рр.. Клемансо прославився як "організатора перемоги" і керівника Версальської конференції. (Докладніше див т. VIII, прим. 10.)
 •  * 36 "Petit Parisien" - право-буржуазна французька газета; виходить в Парижі. Газета має велике поширення, особливо в провінції. Її тираж - 1 мільйон примірників.
 •  * 37 Розгром Лувена. - Бельгійський місто Лувен був узятий німецькими військами 9 вересня 1914 Під час навали німецьких військ сильно постраждав історичний собор св. Петра, була спалена велика університетська бібліотека і т. д.
 •  * 38 "Journal des Debats" - одна з найстаріших французьких газет, заснована в серпні 1789 адвокатом Готьє де-Біоген. Під час панування Наполеона газета, за її опозиційний напрямок, була закрита. З 1848 р. газета отримує яскраво виражену ліберальну забарвлення. З кінця 90-х рр.. "Journal des Debats" стає вечірньої газетою. На противагу більшості французьких газет "Journal des Debats" намагається зберегти на своїх сторінках видимість об'єктивності та неупередженості. Велика увага газета приділяє питанням літератури і мистецтва. Під час світової війни, разом з іншими буржуазними французькими газетами, зайняла вкрай шовініста, не зупиняючись перед самими безглуздими нападками на все німецьке. Тираж газети незначний, не перевищує 30.000 примірників.
 •  * 39 "Independance Belge" - велика і впливова бельгійська газета, що виходить з 1829 р. в Брюсселі. Газета є органом ліво-ліберальних груп і відображає водночас інтереси великих промисловців.
 •  * 40 "Lanterne" - паризька газета, орган радикалів; великого розповсюдження не має.
 •  * 41 "L'Action Francaise" - французька монархічна газета, що виходить в Парижі; орган роялістів. Тираж газети - 30 тисяч примірників, За два тижні до вбивства Жореса помістила статтю, в якій називала Жореса німецьким шпигуном, "продають свій талант і красномовство на користь німців". З настанням світової війни газета повела шалену атаку проти парламенту і республіки, стверджуючи, що тільки монархічний лад зможе навести Францію до перемоги.
   В даний час газету редагує Моріс Тожо.
 •  * 42 "Corriere della Sera" - велика і найбільш впливова італійська газета, яка виходить ранковим і вечірнім виданням. Напрямок газети, заснованої в 1833 р., - помірно-ліберальне; має велике поширення по всій Італії, тираж - 700.000 примірників. Газета отримує щедрі субсидії від магнатів легкої промисловості - головним чином текстильної, гумової та ін Останнім часом газета на своїх сторінках відводила місце систематичної критиці фашистського уряду Муссоліні. Редактором газети є сенатор Альбертіні.
 •  * 43 Двоїстий Союз - союз Німеччини та Австрії. Початок подвійність Союзу було покладено в 1879 р., коли у Відні був підписаний австро-німецький секретний договір. Цей договір, який повинен був бути опублікований тільки через 8 років, був фактично спрямований проти Росії. Договір укладав у собі пункт, який говорить, що в разі нападу Росії на Німеччину або Австрію обидві країни повинні виступити проти Росії. З моменту створення подвійність Союзу зв'язок між Німеччиною і Австрією все більш міцніє, і в зовнішній політиці цих держав створюється повна узгодженість. Особливо це позначилося на Близькому Сході, де Австрія грала роль авангарду німецького імперіалізму. Австро-німецький союз відіграв вирішальну роль у справі підготовки світової війни 1914 - 1918 рр..
   З приєднанням в 1882 р. Італії до австро-німецького союзу Двоїстий Союз перетворився на Троїстий. (Про вихід Італії з Троїстого Союзу див. прим. 68.)
 •  * 44 "L'Echo de Paris" - велика впливова реакційна французька газета; заснована в 80-х роках минулого сторіччя. Орган націоналістичних і клерикальних кіл. У період імперіалістичної війни газета виходила під редакцією реакціонера Андре Мевіля. Газета отримувала субсидії від царського уряду.

 На північний захід

- Ніколи люди стільки не їздили, як під час війни, - скаржаться французи на вокзалах і в вагонах, з бою захоплюючи місця.

Жарко, задушливо, млосно ... Спітнілі солдати, territoriaux (ополченці) з сивиною і в зморшках, вимагають біля входу прохідні свідоцтва. Жінки проводжають чоловіків у темних плисових або червоних суконних штанях, гладять їх по обличчю і ніжно тримають за руки. Не зливаючись з натовпом, рухаються в ній темно-жовті фігури англійців, іноді індусів з оливковими особами. З вокзалу Сен-Лазар поїзд іде на північний захід, у Гавр, центральну базу великобританської експедиційної армії. З італійським депутатом Моргаро ми займаємо місця в туго набитому купе, і поїзд рушає, супроводжуваний рухами і поглядами осиротілих жінок. Найбільш щасливі їдуть самі, з чоловіками або до чоловіків, з синами або до синів. Томливо, незважаючи на прекрасний у своїй спокійній виразності французький пейзаж. Всі слова сказані за цей майже рік, всі побоювання виражені, всі розради вислухані, - саме слово людське як би стерлося і втратило свою переконливість. Прорезиваясь часті тунелі, поїзд мчить вниз за течією Сени, то наближаючись, то віддаляючись від води. У нас в купе, окрім двох жінок у чорному - старої і молодий, з опухлими очима, тужать: англійський офіцер, француз-лікар, руанський журналіст, італійська депутат і автор цих рядків. Англійська офіцер, як годиться, мовчазний, тим більше, що він, як годиться, не знає французької мови.

Моргаро * 45 їде в Лондон.

- Чому через Гавр? - З подивом запитує лікар-француз. - Через Булонь незрівнянно спокійніше і безпечніше, доводиться залишатися на море всього годину, тоді як через Гавр - близько п'яти годин.

- Ось саме тому через Гавр, - з добродушною усмішкою відповідає туринський депутат, - щоб набратися побільше "емоцій" ...

Французи округлюють очі і розводять руками. У всякого, звичайно, свій смак. Але ганятися в Ла-Манші за емоціями, в той час як німецькі підводні човни ганяються там за пасажирськими пароплавами, - ні, цього не можна назвати дуже практичним! ..

Всі по черзі накидаються на Моргаро з питаннями щодо внутрішньої та зовнішньої італійської політики і "авторитетних" надій на хід військових операцій. Депутат охоче відповідає. Хоч і з яскравим італійським акцентом, він вільно говорить по-французьки. Незвичайний психолог, з проникливим аналітичним розумом, Моргаро дає яскраві відповіді, моментами переходять у парадокси. Бесіда непомітно перетворюється на імпровізовану лекцію. Спробуємо схопити її істота: воно заслуговує на увагу.

- Нація і війна! Але це ваша загальноєвропейська помилка, панове, коли ви говорите про італійської нації. Її немає! От ви здивовані, - тим більше я буду наполягати на цьому твердженні. Є дюжина італійських націй. Не тільки в тому сенсі, що поряд з літературним італійським мовою існують діалекти, зрозумілі тільки в межах своїх провінцій, але тому, що все ще є очевидна замкнуті сфери культури і звичаїв, з глибокими відмінностями рівня розвитку, нарешті, до цих пір не розклалися ще відкладення різних рас. Є на півночі області абсолютно німецького складу. І є провінції, які за характером, життя і темпераментом найближче до Франції. Є області старих грецьких колоній, де панує віроломство, "la foi grecque", є області арабського і циганського типу. Ви знаєте, що італійці музичних ін? Але є провінції, абсолютно позбавлені музичного духу. Є області працьовиті, з системою в роботі і з культурного витримкою. На півдні нерухомість, відсталість і лінь. Добре організований, просочений політичними тенденціями клерикалізм півночі цілої культурної епохою відділений від первісних живописно-язичницьких забобонів півдня. Поряд з самою витонченою культурою, ні в чому не поступається французькій, є осередки справжнісінького, нітрохи не риторичного варварства. Є провінції республіканські і соціалістичні, і є області середньовічного розбійництва. Я вам кажу, всі європейські - і не тільки вони, а й азіатські, і африканські - національно-расові та культурні типи представлені у нас. Ось чому так важко давати загальні характеристики італійської політики.

... Візьміть роль Джіолітті * 46 і його прихильників в справжній війні: адже це в своєму роді політичне диво. З 508 депутатів парламенту до відстоюємо Джіолітті нейтралізм приєдналося 300 чоловік. Якщо додати чотири з половиною десятки соціалістів, то партія охорони нейтралітету представиться зовсім, здавалося б, нездоланною. Між тим, що ми бачимо після стратегічної відставки кабінету Саландра? * 47. Палата вотує міністерству необмежені повноваження, т.-е. фактично висловлюється за війну - проти 74 голосів. Якщо відкинути 48 соціалістичних голосів (голосування, як пригадаєте, було таємне), на частку джіоліттіанцев доведеться максимум якихось 25 голосів. Куди ж поділася решта 275? Щоб зрозуміти тут що-небудь, хоч приблизно, потрібно знати, що таке джіоліттіанци. Це не політична партія, пов'язана небудь, хоча б і дуже невизначеною програмою. Це адміністративно-парламентська дружина, коаліція локальних і особистих інтересів, політичних амбіцій і префекторского могутності. Що таке наш південь? У багатьох відносинах - середньовіччя. Але цьому середньовіччя північ дав майже загальне виборче право. Масові виборці, селяни або міська дрібнота, віддають голоси за випадковим, в політичному сенсі, спонуканням, найчастіше, небезкорисливим. Нотабля віддають голоси тієї партії, яка має найбільше шансів на владу. Це партія Джіолітті з її могутніми префектами. Сам колишній префект, Джіолітті володіє виборчим механізмом, як віртуоз. Зарахований до джіоліттіанци, всякий депутат звалює на віз цієї коаліції в'язанку своїх департаментських вимог і домагань, часто-густо хижацького характеру. Політика півдня, це - політика клік, які відносяться до парламенту, як дикун до дерев'яного ідола, смокчуть захоплені ними комуни і вимагають від держави законів собі на потребу. Без префекта вони ніщо, з префектом - все. Джіолітті їм дає префекта. Ось чому всі жителі півдня, можна сказати, без винятку, джіоліттіанци. Те, що у нас розуміється під ім'ям джіоліттізма, не їсти ні партія, ні політичний напрям, але система дій: експлуатація державного апарату в інтересах провінційних зграй, політичний тиск на виборах, кар'єрні зваблювання, роздача великих і малих концесій, прямий підкуп, складна система то тонких, то грубих маніпуляцій, маккіавелізм і поліцейської дубини, в результаті чого старе парламентська більшість повертається на свої місця з Джіолітті, як осередком. Сам він - цього теж не потрібно випускати з уваги - набагато вище своєї клієнтели і власної слави. Джіолітті краще джіоліттізма. Северянин, пьемонтінец, родом з дрібнобуржуазної трудової родини, працьовитий, спокійний, тверезий, чужий латинської риторики, Джіолітті представляє німецьке початок в італійській політиці. Його симпатії, безсумнівно, на стороні німецької культури. Монархіст і консерватор, він, однак, зовсім далекий консервативного доктринерства. Навпаки, він опортуніст, готовий йти на дуже великі поступки того, що називається "духом часу", завжди в консервативних цілях. На півночі він має дійсних політичних прихильників, тих, які разом з ним прагнуть до консолідації Італії на твердих буржуазних основах. Але, щоб робити політику, потрібно мати більшість, а в нашій розбитою на різні культурні області країні не можна згуртувати партію програмним єдністю. Тут-то і вступає у свої права джіоліттізм, політика sans scrupules (без педантичності), що підкоряє провінційні кліки - sans foi ni loi (без честі і совісті) - черговим завданням капіталістично-консервативного держави і доповнювана демократичними поступками. Ця стратегія особистих і групових комбінацій дійсна тільки у відомих межах. Війна піддала її випробуванню, і в результаті - крах. Джіолітті був проти війни з міркувань державно-консервативного характеру. Мілітаристських захоплення взагалі абсолютно невластиві цього комерційно-діловому розуму. Його, як відомо, звинувачують навіть у тому, що він "запустив" армію. Правда, Джіолітті провів Тріполітанского війну. Але ніхто ж не думав тоді, що справа виявиться настільки складним, розраховували на так звану військову прогулянку. Найімовірніше, що саме Тріполітанскій досвід зміцнював Джіолітті в його нейтралізме. Але у Джіолітті не виявилося партії. Якщо 300 депутатів заявили про своє приєднання до нього, то тільки в розрахунку на те, що Джіолітті візьме в свої руки владу. Але коли уряд показав, що не хоче здаватися, і початок третирувати нейтралістів, як зрадників та агентів Австрії, джіоліттіанци розбіглися, як перелякані миші. Недарма їх шеф навчив їх цінувати державну владу: в критичну хвилину вони стали на її бік, змінивши тільки ім'я пана. Деякі хитромудрі французькі публіцисти намагалися розкрити загадку містерії 20 травня приписуючи Джіолітті роль таємного співучасника Саландра. Це, зрозуміло, дрібниці. Справа, як бачите, і набагато простіше, і набагато складніше ... Після свого жорстокого краху Джіолітті відійшов у тінь: з моменту італійської інтервенції він не обмовився жодним словом. Абсолютно ясно, що він вичікує своєї години.

... Про військових операціях можу сказати небагато. Безсумнівно насамперед, що міністерство Саландра зробило за десять місяців війни все, що можна було, щоб поповнити нестачу і закрити діри. За всіма ознаками, війна і на нашому фронті приймає затяжний позиційного характеру. Гористий рельєф місцевості як не можна більш сприяє цьому. Щоб йти вперед, потрібно в три-чотири рази більше сил, ніж для того, щоб оборонятися. Навряд чи можна тому чекати на нашому фронті швидкого розвитку військових операцій ... Про фінанси теж не можу сказати багато чого. Та й хто може тепер сказати щось певне і точне - і не тільки в Італії - про фінансовий бік нинішньої війни. У нас говорили, що Англія запропонувала Італії два мільярди лір без відсотків; Італія ж зажадала - і отримала - чотири мільярди з двох відсотків. Наскільки це достовірно, сказати не можу. Фінансові операції та плани покриті майже такою ж таємницею, як і військові ...

Вечір, стало прохолодніше. У вікна видно Сена, рівна і ясна, між зелених берегів. Вона несе тут по Нормандії свої води до могутнього гирла. Діловий культурою віє від охоплюють Сену мостів, від барж з вугіллям, які тягне на буксирі веселий пароплав. Тут не рідкість ще зустріти селянські будиночки, криті соломою. Весь краєвид дихає спокійним напругою праці. Тільки дами в чорному, та вагони Червоного Хреста, що попадаються назустріч, нагадують про війну. На великих станціях сестри з гуртками: "Pour nos blesses" (для наших поранених). Мені згадується ясне осіннє ранок з холодком, коли я в'їхав у Францію зі Швейцарії. Тоді війна була ще новиною і здавалася, незважаючи на все, неймовірною, всі враження сприймалися з повторюваною виразністю. Сестри з пов'язками на руках, як і тепер ось, відкривали двері вагонів і говорили: "Pour nos blesses". Публіка опускала монети набагато щедріше, ніж тепер. За протекшіе місяці всі стали біднішими грошима, ентузіазмом, надіями, - багатшими скорботою. Тоді, восени, коли французький каштан вже суцільно скресла жовтизною, все з тривогою говорили про зимової кампанії і з надією про великого настанні навесні. Після того пройшли зима і весна, і ось літо вже котиться назустріч осені. І знову з тривогою говорять у вагонах і в сім'ях про майбутню зиму.

 "Київська Думка" N 191,
 12 липня 1915

 

 •  * 45 Моргаро - італійський соціаліст; один з ініціаторів скликання Циммервальдской конференції.
 •  * 46 Джіолітті - див. т. XIII, прим. 63.
 •  * 47 Саландра, Антоніо (нар. 1853 р.) - італійський політичний діяч. У 80-х роках обіймав кафедру адміністративного права в римському університеті. У 1886 р. був вперше обраний до парламенту, де незабаром висунувся як один з керівників помірно-консервативної фракції. У 1892 р. Саландра призначається товаришем статс-секретаря фінансів, а в 1893 р. - товаришем статс-секретаря казначейства. Пізніше Саландра був міністром землеробства (1906 р.) та міністром фінансів (1909 р.). У березні 1914 р., після падіння кабінету Джіолітті, Саландра було доручено королем сформувати нове міністерство. Ставлячись вороже до Німеччини, Саландра ретельно сприяв розірванню Троїстого Союзу (Німеччина, Австрія, Італія) і втручанню Італії у війну на боці Антанти. Під керівництвом Саландра Італія в травні 1915 р. оголосила війну Австро-Угорщини. У травні 1916 Саландра вийшов у відставку. У 1923 р. Саландра був представником Італії в Лізі Націй. В даний час він депутат палати. Він перебував довгий час в опозиції до фашистського уряду Муссоліні, Саландра в листопаді 1926 р., після виключення опозиційних депутатів палати, з'явився на чергове засідання парламенту і голосував за запропонований фашистами закон про захист держави.

 Френч

Про англійської армії французькі солдати дають самі похвальні відгуки. Кожен англійський солдат окремо - сам собі офіцер. Вони самостійні, мужні, спритні і в обороні нездоланні ...

На чолі цієї армії, створеної нацією, вільної від загальної військової повинності, нацією старих вольностей, нацією спортсменів, варто сер Джон Дентон Пінкстон Френч. Як і деякі інші видатні британські адмірали і генерали, Френч родом з Ірландії. Він відбувається зі знаменитої родини графства гальв, провінції Коннаут, на чолі якої стоїть в даний час сер Артур Френч. Там, в Ірландії, де лендлорди підносяться над виснаженою країною як напівбоги, панує в правлячих шарах найбільш сприятлива атмосфера для виховання воєначальників старого "героїчного" типу. Але розгортати свої сили їм доводиться виключно в колоніальних війнах. Англія вже протягом більш ніж двох людських поколінь не посилала своїх військ на європейський континент.

За традицією, Френчі - раса моряків. Батько нинішнього маршала був морським офіцером, але скоро кинув службу й оселився з родиною в родовому маєтку. Сер Джон там і народився 28 вересня 1852 Френч, отже, майже ровесник Жоффрен. Сімейні традиції штовхнули молодого Френча на шлях морської кар'єри. Після підготовчої школи він вступив, 13-ти років від роду, в морський коледж в Портсмуті і, не ознаменувавши себе особливо блискучими успіхами, скоїв в 1866 р. навчальне плавання на "Британії", в якості кадета. Через чотири роки він вирішує експромтом розлучитися з морською службою і на 19-му році вступає до армії. Спершу його призначають офіцером міліції, і тільки в 1874 році він переходить в регулярну армію, офіцером в гусарський полк. "Було б явним перебільшенням, - говорить його біограф, - уявляти собі в цю епоху молодого Френча чахнущіе над книгами; він вельми волів полювання на лисиць і стіпльчез (скачку з перешкодами) вивчення основ тактики і стратегії". Його начальники в ту пору набагато охочіше ввірили б йому для об'їжджування четвірку найбільш неприступних коней, ніж експедиційний загін. Зроблений у капітани в 1880 р., Френч одружується із аристократкою і кілька місяців обіймає посаду ад'ютанта при якихось територіальних військах. У 1882 р. гусарський полк, в якому служив Френч, був переправлений до Єгипту, а два роки по тому відправляється навздогін за ним, за власним проханням, і сер Френч. Ні молодий офіцер, ні полк, до якого він належав, не мали в той час за собою ніякого військового минулого. Їм належало тільки створювати собі репутацію непереможності в найбільш сприятливих для цього умовах колоніальної війни. "Наполеон шукав офіцерів, які народилися під щасливою зіркою, - говорить той же біограф, - а Френч завжди щастило в серйозні хвилини його життя" ... В армії він так і був відомий під ім'ям "Lucky French" ("Френч-щасливець"). У Єгипті він служив під командою полковника Персі Барроу і під його начальством взяв участь у злощасної нільської експедиції. Загін 19-го гусарського полку, під командою Барроу і Френча, в якості другого начальника, становив частину летючої колони, в тисячу чоловік і дві тисячі верблюдів, під начальством генерала Герберта Стюарта. Кавалерійський загін служив цій колоні в поході прикриттям. Сутичка з тубільцями сталася в Абу-Клеа після двотижневого походу і з більшою жорстокістю тривала два дні. Генерал Стюарт був смертельно поранений. Кампанія закінчилася невдало, і колона змушена була почати важкий відступ, під час якого загін Френча служив ар'єргардні прикриттям. "Це були не солдати, а герої", - сказав нібито гр. Мольтке * 48 (Не племінник, а дядько) про учасників цього відступу через пустелю. Тут Френч отримав бойове хрещення і звідси ж датує його інтерес до військових питань, особливо до кавалерії. У чині підполковника гусарського полку він повертається в Англію і присвячує себе реформам в 19-м гусарському полку, який скоро стає зразковим. Френч отримує відрядження до Індії, де зближується зі своїм найближчим начальником, кавалерійським генералом Джорджем Лекко, який схиляється до реформаторських поглядам блискучого полковника. Спільно вони організують маневри на нових "принципових" основах і викликають проти себе згуртовану опозицію рутинеров і консерваторів армії. У результаті полковник Френч отримує в 1893 році відставку на половинному жалуванні. Тепер Френч присвячує весь свій вільний час вивченню всіх питань, пов'язаних з близьким йому родом зброї. Після кавалерійських маневрів у Беркширі Френч виступив з рішучою критикою численних вад в організації та вишколі великобританської кавалерії. До цього часу генерал Лекк повернувся з Індії до Англії і почав енергійно за реформаторську діяльність, основи якої були намічені ще в Індії. Незважаючи на впертий протидія партії рутинеров, Лекк доручив полковнику Френч скласти проект нового статуту кавалерійської служби, який здійснював "повний переворот" в кавалерійських ідеях. У 1895 р. Френч в якості генерал-асистента від кавалерії вступає у військове міністерство, щоб керувати на практиці застосуванням своїх нових методів. З міністерства він незабаром виходить, щоб стати на чолі 2-й кавалерійської бригади і довести під час маневрів все перевага своїх тактичних принципів над застарілими методами своїх антагоністів. Френч здобуває перемогу. Противники його оголошують її справою випадку і пророкують новатору повний розгром на війні. У спеціальній пресі розгорається несамовита полеміка, що не виходить, зрозуміло, за межу вузького кола втаємничених. Ім'я Френча у всякому разі було в той час ще зовсім невідомо широким колам публіки, і коли імперіалістична політика Англії привела на півдні Африки до війни з бурами * 49, серед тих кандидатів, яких висувала преса на пост старшого начальника кавалерії, не було навіть вимовлено ім'я Френча. "Щасливців" серу Джону доводилося поки ще запастися терпінням, втім, на дуже короткий термін.

Американський кореспондент, який супроводжував англійську армію, повідомляє, між іншим, такий епізод. Під бурськими снарядами і кулями Френч, не моргнувши оком, міркував з військовим кореспондентом про поганому освітленні, заважає робити фотографічні знімки. У цій кокетливою браваде генерала воєначальник ховається за лихим спортсменом, за сміливцем, який вірить у свою зірку. І дійсно, серед солдатів за ним більш ніж коли-зміцнилося прізвисько "щасливця". Після нещасного підприємства генерала Вайта під Ледісмітом Френч поставив свою карту ва-банк і ... виграв. Бури оточували місто, і ніхто не знав, що не відрізана чи ними залізнична лінія. Якщо вони не зробили цього, то тільки через недосвідченість. Незважаючи на застереження начальника станції, Френч зі своїм генеральним штабом зайняли поїзд і на всіх парах пустилися по полотну. Бури зустріли їх рушничними пострілами, але поїзд проскочив і благополучно прибув в Пітермаріцбург. Наприкінці листопада становище британської армії стає дуже скрутним, і тільки кавалерійські операції Френча на фронті в 60 кілометрів не дають бурам остаточно опанувати всіма позиціями Капській колонії. Головнокомандувачем призначений лорд Робертс. Він доручає Френч, на чолі кавалерійської дивізії в 8.500 шабель, звільнити обложене Кімберлі. На це доручення Френч відповідає: "Я вам категорично обіцяю очистити Кімберлі до шести годин вечора 15 лютого, якщо тільки залишуся живий". Ця відповідь дуже характерний для "щасливця"-Джона, - здається, що чуєш полум'яного учасника стіпльчезов або лихого партизана Денисова. Замість обіцяної дивізії Френч отримав тільки 4.800 чоловік. Він мав проти себе значно сильнішого ворога, проте Френч твердо вирішив виграти парі, т.-е. виконати дане йому військове доручення. 15 лютого о 7:00 вечора він увійшов переможцем у Кімберлі, - Френч запізнився на годину. Але ж і те сказати: йому дали трохи більше половини того числа шабель, яке належало за умовою. Подальша роль Френча у війні з бурами мала той же характер: відвага і ризик.

У 1902 р. Френч повертається до Англії тріумфатором. Незабаром після свого повернення він був призначений комендантом Алдерсхота. Тут він вперше командував в мирний час загоном військ, в який входили всі роди зброї. Але головне його увагу привертала до себе як і раніше кавалерія: виняткову любов до цього найбільш відсталому роду зброї він зберіг до цього дня. Незважаючи на величезні технічні зміни у військовій справі і викликані ними стратегічні і тактичні зміни, аристократ-спортсмен залишився переконаним прихильником коні, шаблі, піки, скачки, - словом, "кавалерійського духу". У грудні 1907 Френч був призначений генеральним інспектором всієї армії, а в 1912 р. його поставили на чолі генерального штабу, реорганізованого за німецьким зразком.

У політичних питаннях Френч ніколи не займав, принаймні, перед лицем громадської думки, певної позиції, вважаючи, що армія має залишатися поза політикою. Тим не менш, він на короткий час сам став "жертвою" політики. Коли у зв'язку з обуренням ульстерскіх протестантів почалося бродіння серед англійського офіцерства, що призвело до відставки полковника Селлі, тодішнього військового міністра, генерал Френч із солідарності залишив посаду начальника генерального штабу. У відставці йому довелося пробути всього лише чотири місяці. Вибухнула війна, і Френч був у якості маршала поставлений на чолі англійського експедиційного загону і підпорядкований Жоффрен.

 Париж.

 "Київська Думка" N 13,
 13 січня 1915

 

 •  * 48 Мольтке (1800 - 1891) - прусський генерал, фельдмаршал і начальник прусського генерального штабу. (Докладніше див т. IV, прим. 69.)
 •  * 49 Війна з бурами - виникла в 1899 р. між двома південно-африканськими республіками, населеними бурами, і Великобританією в результаті прагнення англійського імперіалізму до приєднання цих республік до англійських колоніальних володінь. Незважаючи на поступливу політику бурської республіки Трансвааль, Англія готувала напад і зосередила біля кордонів Трансвааля великі військові сили. Ультиматум, посланий Трансваалем 9 жовтня 1899 Англії з вимогою відкликання військ, був Англією відкинутий, і 11 жовтня 1899 почалася війна. До Трансваалю зараз же приєдналася інша бурська республіка - Помаранчева. У перший період війни - в боях 15 жовтня, 11 і 15 грудня 1899 р. і 24 січня 1900 - бури здобули ряд перемог над англійськими генералами, обложили англійські загони в містах Ледісміте і Кімберлі і вторглися в межі англійської Капській колонії, де зустріли опір з боку загонів під командою Френча. Але невеликі бурські держави зуміли виставити не більше 50 тисяч солдатів, між тим як Англія, після понесених поразок, довела свою армію до 200 тис., а до кінця війни - навіть до 400 тис. чол. Під напором чудових сил бури змушені були відступити. 16 лютого 1900 англійська кіннота під командою Френча звільнила від облоги гір. Кімберлі. 13 березня 1900 англійці зайняли столицю Помаранчевої республіки, гір. Блумфонтейн, а 5 червня - столицю Трансвааля, гір. Преторію. Після цього Англія оголосила про приєднання обох республік до її володінь. Але бури не склали зброї і під командою Бота і Девета протягом двох років вели запеклу партизанську війну, заподіяла англійцям великі втрати. 31 травня 1902 партизанські загони бурів припинили боротьбу.

 "Японський" питання

Питання, яке буквально горить зараз у фокусі громадської думки Франції, це питання про японської допомоги. По суті це єдиний політичне питання, навколо якого в пресі йде запекла боротьба. Ініціатива підняття "японського" питання майже з самого початку війни належить Пишон * 50, колишньому міністру закордонних справ, при якому відбулося в 1907 році угоду між Японією і Францією, за кілька місяців до російсько-японської угоди. Пишон вів свою кампанію в "Petit Journal" * 51 з одноманітною наполегливістю людини, яка впевнена, що події нададуть йому підтримку, або який має на меті, незрозумілу до пори до часу непосвяченим. На підтримку свого колишнього співробітника і учня, з яким він також ніби порвав, виступив Клемансо. Він одразу вніс до обговорення питання про притягнення японської армії в Європу свою головну силу - злість: знущався над Кунктатор, висміював "моральні" і "національні" сумніви, третирував, як недоростків, людей з Quai d'Orsay * і домігся того, що висунута Пишон задача стала центральним питанням великої політики сьогоднішнього дня. На підмогу цим найважливішим силам французького дипломатичного резерву виступили легкі франк-тірери **. Ришпен, з французької академії, вже два-три тижні тому написав співучу статтю, яка закінчувалася словами: "Ласкаво просимо, сини висхідного сонця!".
 / * Набережна в Парижі, де поміщається французьке міністерство закордонних справ. -  Ред.
 / ** Вільні стрілки.  Ред.

Так чи інакше, питання поставлене і - не тільки у пресі. Досить можливо, що в той момент, коли ці рядки дійдуть до читача, - а це тепер триває жахливо довго, - питання вже вирішиться практично, вірніше дипломатично, в ту або іншу сторону. Тим важливіше здається нам зупинити своєчасно увагу читачів на тих сторонах японського питання, які мають особливу гостроту для Франції.

Суть справи абсолютно проста. Війна триває вже п'ять місяців. Німецький бурхливий натиск на Францію зазнав аварії. Німецький наступ зупинено на всьому фронті. Але залишається у всій силі той факт, що німецька армія володіє всією Бельгією та п'ятою частиною французької території. Німецький наступ зламано. Але чим далі, тим ясніше стає, що це менша частина військової завдання. Тепер черга за французьким наступом. Німецький генеральний штаб опублікував автентичний наказ Жоффрей про генерального настанні, починаючи з 17 грудня. Дійсно, на фронті з цього дня настало знову "пожвавлення", після застою передували тижнів. Порівнюючи повідомлення обох генеральних штабів, швейцарський полковник Фейлер встановлює, що французи кажуть кожен раз про знову зайнятих траншеях або про зміцнення раніше зайнятих, словом - про позитивні успіхи, тоді як німці повідомляють переважно тільки про відображених атаках. Але самий характер французького наступу краще всього показує, яка величезна задача ще стоїть перед французькою армією.

Габріель Ганото * 52, старий дипломат, виступив тиждень тому в "Figaro" * 53 зі статтею, яка дала відображення ще збереглися в суспільній свідомості національним "забобонам" проти безпосереднього японського втручання в європейські справи. Перемога повинна бути в першу голову "французької" перемогою. Контингент в 250 тисяч душ японців занадто невеликий в порівнянні з мільйонними арміями, щоб мати вирішальне значення. А між тим, закликавши японців, "ми, можливо, втратили б перевагу, настільки необхідне для доль майбутнього світу бути зобов'язаними у своїх справах самим собі". Проти цих думок з однаковою рішучістю виступили і Пишон, друг Ганото, і Клемансо, звичайний противник обох.

Клемансо каже: "Ганото, який духовно настільки від Quai d'Orsay, наскільки тільки можливо звідти людина, хоче, щоб наша перемога була" спеціально французької ". Невже ж він забуває Англію, Росію, Бельгію і Сербію? Чудово, коли країна залежить тільки від себе. Хто стане проти цього сперечатися? Але цього все одно немає. Для нас, французів, вигідніше множити наші залежності, ніж однобічно консервувати їх. Пора перенести питання з грунту сентиментальних обговорень на грунт практичних переговорів ". У цьому ж сенсі висловлюється і Пишон: "Чим більшим і сильнішим ми будемо, тим швидше закінчиться війна. Якщо ми хочемо щадити життя наших солдатів, ресурси нашої країни і майбутність нації, ми повинні забезпечити за собою якомога більше друзів, союзників і товаришів по зброї. Важко було б знайти кращих, ніж японці ".

За усуненням заперечень "принципового" характеру, на яких, втім, дуже мляво наполягає зараз і сам Ганото, залишаються ділові труднощі, розміру яких не применшують ні Пишон, ні Клемансо. По-перше, потрібно досягти угоди між союзниками. Японія пов'язана формальним союзом тільки з Англією, а, між тим, саме Англія менш інших зацікавлена ??в прискоренні військових операцій за допомогою настільки виняткових засобів. По-друге, угода союзників має бути укладена на таких умовах, які були б прийнятні для самої Японії. Питання не в тому, чи можна надати "жовтим" право втручатися в долі Європи, а в тому, як залучити японців до військового втручання. Хоча французька преса живить традиційну схильність до ідеалістичної словесності і тільки в оболонці патетичної фразеології обговорює питання про війну, - але це зовсім не означає, що політикам Франції чуже почуття реальності. Нітрохи не бувало. Вони віддають собі зовсім ясний звіт в тому, що через національної автономії сербів або відновлення зневажених прав Бельгії Японія не стане посилати свою армію до Європи. Отже, перш за все постає питання про компенсації.

"Якщо угода повинна бути оплачена, - каже, між іншим, Ернест Жюде, редактор" Eclair "* 54, - істотним пунктом є знати, що вона може дати і в що обійдеться". "Ми знаємо добре, що потрібно буде платити, - каже" Liberte "* 55, - але легше заплатити за позитивне сприяння, ніж за абстракцію". Густав Ерве підходить до питання з властивою йому простацькою рішучістю. "Японці були б дуже наївні, якщо б погодилися марширувати єдино через славу. Потрібно, очевидно, запропонувати їм щось дотикове (quelque chose de palpable). Що саме? Allons чи ж не будемо крутитися навколо горщика". Але саме на цьому місці, де Ерве збирався запустити пальці в дипломатичний горщик, в його передовиці слід велика порожня смуга.

Клемансо вимагає відкриття переговорів саме зараз, коли військові справи Франції в усякому разі не гірше, ніж у її союзників, і коли, отже, можна сподіватися, що оплачувати японські послуги доведеться не однієї Франції. У разі військової невдачі Франції, - заявляє Клемансо, - коли сприяння Японії стане для неї явно невідкладним, за нього доведеться платити втридорога. Проте і зараз воно має обійтися, очевидно, недешево.

Виступ Японії на далекосхідному театрі стало для неї фактом величезного значення. Оволодівши Циндао, Японія не просто отримала в руки колоніальну площа в 552 квадратних кілометри, - вона перейняла все німецьке спадщину в Китаї. Володіючи Кіао-Чао, Німеччина володіла ключем до всієї провінції Шантунг. За допомогою вмілої і наполегливою політики вона отримала залізничні концесії вглиб Китаю, зайнялася каналізацією великих річок і придбала політичний вплив у Пекіні * 56. Все це переходить тепер в руки японців. "Після того як Японія опанувала Циндао і всієї Маньчжурією, - пише обізнане в справах Далекого Сходу німецький письменник Вертгеймер, - вона з двох сторін охопить центр влади Юаншікая * 57, північний Китай, і тоді цей грізний державний діяч потрапить цілком у руки Японії, при ніж здійсниться розкол Китаю на північний і південний ". На півдні зміцняться англійці, на півночі господарями виявляться японці. Таким чином, Японія вже зараз ніяк не може поскаржитися на свою частку у військових успіхах. Нікчемні в сутності військові зусилля і жертви відкривають перед нею можливості гігантського розмаху. За таких умов ясно, що ті нові вигоди, заради яких Японія могла б вирішитися кинути в безодню європейської війни півмільйона своїх солдатів, повинні бути виключно привабливими і популярними в країні. Недарма газетна чутка говорить, що японський уряд в якості однієї з компенсацій зажадало ... Гамбурга. Але Гамбург поки ще в руках німців.

Для Японії було б дуже важливо домогтися відкриття Австралії для жовтої імміграції. Ця поступка могла б увійти в ціну японської допомоги. Але на таку умову не може погодитися Австралія. Вся її соціальна життя побудована на протекціонізмі капіталу і праці. Підняття шлюзів перед жовтою хвилею означало б величезний соціальний переворот в країні з високою заробітною платою і розвиненим соціальним законодавством на протекціоністської основі. Франція могла б сплатити Японії своїми індо-китайськими колоніями. Називають Аннам і Тонкин. Але така операція зараз була б дуже непопулярна в самій Франції. Вона, - кажуть французькі газети, - була б зрозуміла як, обмежилося володінь держави в результаті, нібито, військового переваги німців. Зрештою, різниця не так вже велика, - вигукують обговорюють питання публіцисти, - платити безпосередньо ворогові або платити союзнику за підтримку проти ворога. Зараз, коли Бельгія і північна Франція ще в руках німців, а загальні підсумки війни ніким не можуть бути зумовлені, - зараз для французького уряду було б украй важко розплачуватися своїми колоніями за японську допомогу.

Пишон третього дня повідомляв, що урядом в даний час ведуться переговори, "певні і нагальні". Правда, міністр закордонних справ в Токіо, як і японське посольство в Лондоні спростували чутки про переговори. Але "Temps" * 58 впевнено пропонує бачити в цьому спростуванні питання форми: так, офіційних пропозицій Японії не робили, але переговори ведуться, і притому рішуче. "Temps" висловлює далі надію на те, що внутрішня політична криза в Японії, який призвів до розпуску парламенту, не відіб'ється на участі далекосхідного союзника у війні.

 У всякому разі для японської армії є два шляхи в Європу: сушею, по Сибірської залізничної лінії, - на східний європейський театр, і морем, під захистом англійського флоту, - на західний театр. "Отже, ключа до всього питання, - як зауважує Жюде, - потрібно швидше шукати в Лондоні і Петрограді, ніж у Парижі".

 Париж.

 "Київська Думка" N 6,
 6 січня 1915

 

 •  * 50 Пишон, Стефан (нар. 1857 р.) - французький політичний діяч. Неодноразово обирався депутатом до парламенту. У 1906 р. був призначений міністром закордонних справ і вів на цьому посту переговори з російським мініндел Ізвольським з приводу анексії Австро-Угорщиною Боснії і Герцеговини. У 1911 р. Пишон пішов у відставку і після цього ще два рази (в 1913 і 1914 рр..) Займав пост міністра закордонних справ. Останнім часом Пишон - сенатор, примикає до "національного блоку" (правих).
 •  * 51 "Petit Journal" - велика право-буржуазна, дуже поширена і впливова французька газета. Тираж доходить до 1 мільйона примірників.
 •  * 52 Ганото, Габріель (нар. 1853 р.) - французький політичний діяч, лідер правих лібералів. Довгий час був викладачем, потім перейшов на службу в міністерство закордонних справ, де працював як архіваріуса. Швидко піднімаючись службовими сходами, Ганото в 1894 р. зайняв пост міністра закордонних справ. На цій посаді Ганото ретельно сприяв закріпленню франко-російської дружби. На посаді міністра закордонних справ Ганото пробув до 1898 р. У 1914 знову вступив в уряд в якості міністра закордонних справ. У 1921 р. Ганото був членом французької делегації в Лізі Націй.
   Його перу належить ряд робіт з новітньої історії Франції та світової війни.
 •  * 53 "Figaro" - велика французька газета, орган великої фінансової буржуазії. До 1914 р. газета виходила під редакцією Гастона Кальмета - продажного журналіста, перебував на службі у фінансових верховодів. У березні 1914 "Figaro" піднімає цькування проти Кайо за його протест проти приготувань до війни. 13 березня 1914 на сторінках "Figaro" з'явилося інтимне лист Кайо до його дружини. Обурена дружина Кайо пострілом з револьвера убила редактора газети Кальмета. На суді Кайо доводив, що газета "Figaro" отримувала субсидії від угорського уряду, Дрезденського банку та Круппа.
   У зв'язку з цим епізодом Жан Жорес писав: "Доведено найрішучішим, незаперечним чином, що один з найбільших" патріотичних "органів нашої друку входить у вельми вигідні угоди з німецькими банкірами і з угорськими політичними групами, вкрай ворожими нашій країні. Якими інтригами мінували грунт і як необхідно пролетаріату організуватися, щоб піднятися проти цього безсоромного поведінки шовіністів, які готові запалити світову пожежу, навіть не маючи на своє виправдання почуття національної фанатизму! ".
   В даний час газета "Figaro" редагується Анрі Воновеном.
 •  * 54 "Eclair" - республікансько-націоналістична французька газета.
 •  * 55 "Liberte" - вечірня французька газета; орган реакційних і націоналістичних кіл.
 •  * 56 Китай і Німеччина. - Після японсько-китайської війни 1894 - 1895 рр.. Німеччина отримала від Китаю в оренду на 99 років багату китайську область Кіао-Чао зі столицею Циндао. Область, що налічувала 169.000 жителів, під управлінням німців стала швидко розквітати і незабаром зробилася центром північних китайських провінцій. У Циндао був побудований кращий військовий порт; на території Кіао-Чао були відкриті німецькі банки, проведена мережа залізниць, розвинулася жвава торгівля з довколишніми китайськими місцевостями, особливо з провінцією Шандунь. Німці відбудували ряд фабрик, заснували велику компанію з видобутку вугілля і переобладнали за останнім європейським зразком всі промислові підприємства. Німецька конкуренція незабаром абсолютно витіснила японську торгівлю в Шандунь, а також у ряді інших китайських провінцій.
   Економічні успіхи німців на півночі Китаю викликали тривогу японського уряду. Війна 1914 послужила йому зручним приводом для відвоювання китайського ринку. 15 серпня 1914 японський уряд пред'явило Німеччини ультиматум, вимагаючи негайного очищення території Кіао-Чао. Німеччина залишила цей ультиматум без відповіді, японський флот, за підтримки англійців, оточив порт Циндао, замкнувши в ньому частина німецької ескадри на чолі з адміралом Шнее.
   Наскільки важливе значення надавала Німеччина цього порту, видно з наступної телеграми Вільгельма II коменданту міста Циндао: "Заняття Циндао - цієї твердині німецької культури - було б для мене більш обтяжливо, ніж взяття російськими Берліна" ...
   Німецькі війська в Циндао чинили запеклий опір об'єднаному нападу японської та англійської флотів. На початку вересня 1914 японський експедиційний корпус, висадившись на схід від Циндао, атакував фортецю з суші і з моря. 20 вересня німці змушені були очистити передові позиції; через тиждень Циндао був обкладений японськими та англійськими військами, які 16 жовтня приступили до бомбардування міста. 7 листопада Циндао здався. Попередньо німці потопили весь свій флот, що знаходився в Циндао.
   Ця вирішальна перемога позбавила японський імперіалізм від конкуренції Німеччини в Китаї.
   Після взяття Циндао Японія фактично перестала брати участь у світовій війні.
 •  * 57 Юаншікай (1859 - 1916) - видатний китайський політичний діяч. Довгий час був губернатором різних китайських провінцій. У 1911 р., після перемоги китайської революції, Юаншікай стає прем'єр-міністром, а після відставки Сун-Ят-Сена - президентом Китаю. Вимушений спочатку рахуватися з національно-революційною партією "Гоміндан", Юаншікай незабаром після заняття президентського крісла починає систематичний похід проти революційного руху і відкрито готує реакційний переворот. У 1913 р. Юаншікай виключає всіх членів Гоміндану з парламенту, незабаром слідом за тим розганяє парламент і робить енергійні заходи для реставрації монархії. Наприкінці 1915 Юаншікай урочисто проголошує відновлення монархії і оголошує, що в лютому 1916 р. відбудеться його коронування імператором. Звістка про підготовку коронації Юаншікая сколихнуло китайські народні маси і стало поштовхом до повсюдним повстань проти монархії і Юаншікая. Під впливом цього руху Юаншікай спочатку відкладає свою коронацію, а потім, бачачи, що рух не вгамовується, відмовляється від відновлення монархії. Влітку 1916 р. Юаншікай помер.
 •  * 58 "Le Temps" - французька газета, близька до міністерства закордонних справ. Заснована в 1861 р. Августом Несцером; пізніше газету редагував відомий журналіст сенатор Адріан Ебрар. Газета обслуговує головним чином інтереси ділових кіл великої французької буржуазії. У 1893 р. було виявлено, що газета отримала 1.600.000 франків від синдикату Ейфеля. У період франко-російського зближення отримувала щомісячні субсидії від російського уряду. З настанням світової війни "Le Temps", під редакцією Андре гарди, стає органом французького войовничого імперіалізму. Газета на своїх сторінках приділяє велику увагу питанням іноземній життя і користується великим впливом і за межами Франції.
 Зміст  Далі

наверх

psm.in.ua

     © psm.in.ua - підручники, статті та монографії
енциклопедія  флотський  пломбір  зелені  запіканка