женские трусы больших размеров
Medicina už studijas

На головну

АвторЄфременко Д.В.
НазваВведення в оцінку техніки
Рік видання 2002

Введення в оцінку техніки

Зміст

Передмова

Глава 1. Наслідки технічного розвитку в контексті соціокультурної еволюції та історії філософської думки

1.1. Відображення технічної діяльності у давньогрецькій і давньосхідної міфології
1.2. Наслідки техніки в контексті традиційної китайської культури
1.3. Наслідки технічної діяльності в європейській античної та середньовічної культури
1.4. Формування передумов переходу до техногенної цивілізації в епоху Відродження і Реформації
1.5. Становлення техногенної цивілізації
1.6. Соціально-філософська рефлексія наслідків розвитку науки і техніки в 19 - початку 20 ст
1.7. Техніка в епоху світових воєн: від технологічного песимізму до постановки задачі контролю науково-технічного розвитку

Глава 2 . Розробка концепції та інституційна історія оцінки техніки

2.1. Дискусії з проблем навколишнього середовища, світових ресурсів і характер економічного зростання в 60-70-і роки. «Межі зростання»
2.2. Розробка концепції оцінки техніки в США
2.3. Бюро з оцінки техніки при Конгресі США (1972-1995)

2.3.1. Дослідження ОТА «Промисловість, технологія і довкілля: конкурентні виклики і можливості для бізнесу» (1994)

2.4. Оцінка техніки в країнах Європейського Союзу

Глава 3 . Проблематика наслідків науково-технічного розвитку в СРСР і країнах Східної Європи (60-ті - кінець 80-х років 20 століття)

3.1. Обговорення проблем науково-технічної революції
3.2. Прогнозування науково-технічного розвитку
3.3. Інноваційні дослідження
3.4. Критичний аналіз західного досвіду оцінки техніки. Міжнародне наукове співробітництво
3.5. Науково-технічний розвиток і криза тоталітарного соціалізму

Глава 4 . Філософські підстави оцінки техніки

4.1. Поняття техніки. Техніка як медіум
4.2. Походження і смисли поняття «оцінка техніки»
4.3. Чи може оцінка техніки грунтуватися на каузалістіческой теорії?
4.4. «Нова соціальна філософія як оцінка техніки» Х. Сколімовський. Онтологічна аргументація
4.5. Епістемологична аргументація
4.6. Філософські підстави дослідження наслідків науково-технічного розвитку

Глава 5. Методи дослідження та прогнозування наслідків науково-технічного розвитку

5.1. Проблема вибору методу дослідження в рамках оцінки техніки
5.2. Раннє розпізнавання
5.3. Прогнозування в рамках оцінки техніки
5.4. Кількісні та якісні методи. Проблеми квантификации
5.5. Прогнозування як елемент практичної діяльності
5.6. Дедуктивні методи і можливості їх застосування в оцінці техніки
5.7. Аналітичні, евристичні та інтуїтивні методи
5.8. Ретроспективна (історична) оцінка техніки
5.9. Методичний плюралізм - перевага чи недолік?

Глава 6 . Екстерналістского версії оцінки техніки

6.1. Обгрунтування екстерналістского позиції стосовно до досліджень науково-технічного розвитку
6.2. Дослідження техногенеза

6.2.1. Дослідницький проект: аналіз соціальних передумов комп'ютеризації в повсякденному житті

6.3. Конструктивна оцінка техніки
6.4. Переваги та недоліки екстерналістского версій оцінки техніки

Глава 7 . Нормативна оцінка техніки

7.1. Цілі, цінності, норми
7.2. Дискусії з аксіологічними проблемам у зв'язку з розвитком концепції оцінки техніки
7.3. Директива Союзу німецьких інженерів «Оцінка техніки: поняття і підстави»
7.4. Нормативна оцінка техніки в контексті практичної діяльності у сфері науково-технічної політики

Глава 8 . Проблеми етики і відповідальності в оцінці техніки

8.1. Імператив відповідальності в технічній діяльності
8.2. Можливості і межі індивідуальної моральної відповідальності
8.3. Етичні кодекси інженерно-технічної діяльності
8.4. Проблеми розподілу відповідальності
8.5. Оцінка техніки як модель поділу відповідальності
8.6. Оцінка техніки: між нормативною етикою і системним підходом

Глава 9 . Проблеми участі громадськості в оцінці техніки. Процес соціального навчання

9.1. Оцінка техніки та участь громадськості
9.2. Консенсус-конференції
9.3. Партіціпатівная оцінка техніки в країнах Західної Європи: проміжні підсумки
9.4. Громадське участь: від акцептації до акцептабельності
9.5. Процес соціального навчання

Висновок. Перспективи оцінки техніки

Програми

Бібліографія

наверх

psm.in.ua

     © psm.in.ua - підручники, статті та монографії
енциклопедія  флотський  пломбір  зелені  запіканка